nieuws

Meer vrijheid bij keuze een-loket voor werk en uitkering

bouwbreed

Gemeenten, arbeidsbureaus en ww/wao-instellingen, waaronder de SFB Groep, moeten uiterlijk eind volgend jaar afspraken maken over samenwerking achter een loket. Zij krijgen tot het jaar 2000 de tijd om deze afspraken concreet in te vullen.

Ook kleine gemeenten ke over een banencentrum beschikken, zonodig zonder een professionele bemiddelaar van het arbeidsbureau.

Dat is de kern van het nieuwe advies van de Regiegroep Samenwerking Werk en Inkomen (SWI), onder voorzitterschap van F. Buurmeijer.

De regiegroep erkent dat haar vorige advies niet kon rekenen op brede steun in het veld. In dat concept-advies werd nog uitgegaan van 400 banencentra op gemeentelijke schaal. Tegen deze blauwdruk van bovenaf bestond veel bezwaar. Kleine gemeenten waren bang dat ze niet voor zo’n banencentrum in aanmerking zouden komen. Sociale diensten en de ww/wao-instellingen waren bang dat ze de controle over de aanwending van uitkeringsgelden zouden kwijtraken. De Regiegroep komt nu aan deze bezwaren tegemoet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels