nieuws

Maaswerken gaan f. 2,5 miljard kosten

bouwbreed

De uitvoering van de Maaswerken gaat zo’n f. 2,5 miljard kosten. Het gaat daarbij om 200 kilometer, dat verbreed en verdiept moet worden om de kans op overstromingen te verkleinen en de scheepvaartroute te verbeteren. Het geheel zal Europees worden aanbesteed.

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en het ministerie van Landbouw, Natuurontwikkeling en Visserij verklaarde podirecteur Joost Huurman te verwachten dat de schatkist f. 1 miljard plus zou moeten bijbetalen aan het project. Exacte bedragen kon hij nog niet noemen. “We zitten nog in het ontwikkelingsproces. Maar duidelijk is dat het niet budgettair neutraal kan.”

Aan opbrengst van zand- en grind, dat overigens meer zal worden dan de geraamde 35 miljoen ton, verwacht hij f. 1 miljard of meer. Daarnaast is samen met Vlaanderen Europese subsidies aangevraagd. Ook verwacht hij wat geld uit het Infrafonds, aangezien het po tevens de vaarroute verbeterd. Verder hebben natuurbeschermingsorganisaties interesse om mee te doen met de ontwikkeling van de natuur, waarvan minimaal 2000 hectare zal ontstaan.

Europese belangstelling

Huurman kon evenmin aangeven wat de positie van de marktpartijen in het project zal zijn. Onder meer de Panheelgroep heeft vooral in de Grensmaas belangen in de vorm van concessies en gronden. In het vermoedelijk in juni te verschijnen realisatieplan zal daar aandacht aan worden besteed.

“Het maken van de plannen is duidelijk een taak van de overheden. Daar zullen we marktpartijen overigens best bij inschakelen. In de realisatiefase denken we nog aan verschillende opties. Je kunt het doen volgens het model van het traditioneel aanbesteden van werken, het kan ook in de vorm van een publiek-private samenwerking. Maar we gaan uit van Europese aanbesteding”, aldus Huurman.

Daarbij is er wel een verschil tussen de Grensmaas en de Zandmaas. In het Grensmaasgebied hebben ontgrinders gronden, terwijl dat in de Zandmaas veel minder het geval is. Hij verklaarde overigens dat er vanuit grote Belgische en Duitse bedrijven duidelijk belangstelling getoond is om te participeren in het po.

De doelstelling blijft voor beide delen van de Maas dat in 2005 het beschermingniveau tegen hoogwater van 1:250 wordt gehaald. In 2010 moet de verbetering van de scheepvaartroute gereed zijn, terwijl in 2015 natuurontwikkeling klaar moet zijn. De uitvoering moet in 2000 beginnen.

Reageer op dit artikel