nieuws

Maastricht stemt woonwensen beter af op het milieu

bouwbreed

In Maastricht is de noordwest stadsentree geselecteerd voor het po Stad en Milieu. Minister De Boer heeft in totaal 23 locaties uitgekozen, waaronder Maastricht en Roermond.

De gemeenten krijgen geen financiele steun maar mogen wel afwijken van bestaande regels met betrekking tot woningbouw en het milieu. Stad en Milieu moet alleen door middel van begeleiding en adviezen van het Rijk en Provincie oplossingen aandragen voor het invullen van een effectief stedenbeleid.

In Roermond liggen vanaf 1989 goedgekeurde bestemmingsplannen gereed voor de bouw van 1100 woningen. Ruim 600 huizen zijn reeds gerealiseerd. Vervolgens stuitte Roermond op een gebied met bodemverontreiniging en industriele overlast.

Het experiment biedt de gemeente Roermond de gelegenheid, door vereenvoudiging van de regels, de bodemvervuiling aan te pakken en de woonwensen beter af te stemmen op het milieu.

Maastricht wil tussen 2000 en 2010 bij de noordwest stadsentree, een strategische ligging waar vroeger een spoorwegemplacement was, grootschalige detailhandel toestaan en hotels bouwen. Het gebied rond de kleine binnenhaven krijgt een recreatief karakter, Noorderpark geheten. De resultaten worden over drie jaar geevalueerd.

Reageer op dit artikel