nieuws

Lonen in bouw aangepast

bouwbreed

Partijen bij de cao voor het bouwbedrijf zijn overeengekomen dat met ingang van 1 april 1997 de lonen met 0,75% worden verhoogd. Van de bouwbond-CNV ontvingen wij de onderstaande tabellen, waarin voor de diverse categorieen werknemers de consequenties van dat besluit is verwerkt.

Garantielonen voor vakvolwassen werknemers Tabel I Functie Weekloon Uurloon groep A 727,60 18,19 B 772,00 19,30 C 817,60 20,44 D 874,80 21,87 E 918,80 22,97

Tabel II loon inclusief voorliedentoeslag Functie Weekloon Uurloon groep A 814,80 20,37 B 859,20 21,48 C 904,80 22,62 D 962,00 24,05

Tabel bijlage 8 Werknemers in dienst van samenwerkingsverbanden gedurende de eerste drie maanden Leeftijd Weekloon Uurloon

(25 uur) 16 jaar 193,00 7,72 17 jaar 217,25 8,69 18 jaar 265,50 10,62 19 jaar 313,75 12,55 20 jaar 362,00 14,48 Garantielonen voor jeugdige werknemers

Zonder In primaire Met prim. In vgztte Met vgztte

vooropleiding opleiding opleiding opleiding opleiding Leeft Stffl Wkln Uln Wkln Uln Wkln Uln Wkln Uln Wkln Uln 16 40% 232,96* 7,28 308,80 7,72 17 45% 262,08* 8,19 347,60 8,69 424,80 10,62 465,60 11,64 18 55% 400,00 10,00 424,80 10,62 502,00 12,55 550,00 13,75 634,80 15,87 19 65% 472,80 11,82 502,00 12,55 579,20 14,48 634,80 15,87 740,80 18,52 20 75% 546,60 13,64 579,20 14,48 675,60 16,89 740,80 18,52 vakvolw.ln 21 87,5% 636,80 15,92 675,60 16,89 vakvolw.ln vakvolw.ln vakvolw.ln

* Dit is het weekln bij 32 uur werken voor partieel leerplichtigen; de 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en 40 uur werkt, heeft een weekloon van f. 327,60, zijnde 40 keer het genoemde uurloon. Voor 16-jarige partieel leerplichtigen met een driedaagse werkweek is het weekloon f. 174,72.

Tabel IV Inloopschalen

Voor instromers die nog nooit in de bouw hebben gewerkt – met uitzondering van degenen die de vakopleiding instromen – geldt gedurende maximaal een jaar een inloopschaal. Gedurende de eerste 26 weken geldt een schaalln van het Wettelijk Minimum Ln vermeerderd met 25% van het verschil tussen het Wettelijk Minimum Loon en loonschaal A. Het tweede halfjaar bedraagt de verhoging 50%. Per 1 april 1997 gelden de bedragen zoals vermeld in onderstaande tabel.

Inloopschaal gedurende

Eerste 26 weken Tweede halfjaar Leeftijd Weekloon Uurloon Weekloon Uurloon

16 164,48 5,14 187,20 5,85 17 186,88 5,84 212,16 6,63 18 274,80 6,87 316,80 7,92 19 320,00 8,00 371,20 9,28 20 372,80 9,32 430,40 10,76 21 438,00 10,95 504,40 12,61 22 508,80 12,72 581,60 14,54 23 en ouder 566,40 14,16 620,00 15,50

* Opgenomen zijn de weeklonen bij 32 uur werken voor partieel leerplichtigen; de 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en 40 uur werkt, heeft gedurende de eerste 26 weken een weekloon van f. 233,60. Gedurende het tweede halfjaar geldt een weekln van f. 265,20. In beide gevallen is dit het genoemde uurloon maal 40. Voor 16-jarige partieel leerplichtigen met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon f. 123,36 in de eerste 26 weken en f. 140,40 gedurende het tweede halfjaar.

Reageer op dit artikel