nieuws

Kennis over de bouw getoetst via Internet

bouwbreed

Leerlingen van het leerlingwezen, sector bouw aan het Alkwaardcollege in Heerhugowaard, worden via Internet getoetst. Het betreft een test voor een landelijk in te voeren systeem van de Stichting Vakopleidingen Bouwbedrijf en andere opleidingen uit het leerlingwezen.

In een centrale landelijke computer staat een grote hoeveelheid toetsen met meerkeuze en open vragen klaar. Een leerling uit de bouwopleiding neemt met de computer op zijn lokatie via Internet contact op met het centrale systeem. De leerling krijgt een toets voorgeschoteld en beantwoordt de meerkeuzevragen direct in de computer. De open vragen worden geprint, op papier beantwoord en door de docent nagekeken. Vervolgens voert de docent het resultaat weer in het centrale systeem in, waar de score uit de meerkeuzevragen al is vastgesteld.

De docent heeft minder werk aan het maken en corrigeren van de toets. Zowel leerling als docent weten snel de uitslag en de resultaten worden landelijk nog beter vergelijkbaar. Bovendien is het eenvoudiger en sneller om toetsen aan te passen aan veranderde eisen of technieken.

Ook resultaten van praktijkonderdelen en de stage/werkbeoordelingen worden in de centrale computer ingevoerd. Elke docent, praktijkbegeleider, bedrijf waar de leerling werkt of mentor kan daardoor op elk willekeurig moment nagaan hoe het staat met de leerling. De leerling kan daardoor beter gevolgd worden in zijn vorderingen, zonder dat daarvoor elke keer overleg tussen de verschillende begeleiders nodig is.

Test

Het systeem wordt getest bij de sector Bouw van het Alkwaardcollege in Heerhugowaard. “We hopen na de zomer op verdere invoering bij andere bouwopleidingen in Nederland, maar ook bij andere opleidingen uit het leerlingwezen”, stelt afdelingshoofd Kees Buur.

Juist de leerlingwezen-opleidingen lenen zich voor de aanpak omdat de leerlingen op verschillende niveaus les krijgen. Daardoor zijn klassikale toetsen niet meer mogelijk en dat maakt toetsen ingewikkeld voor de docenten.

“Als nu een onderdeel is afgerond kan de leerling zich zelf direct toetsen, waarbij gekozen wordt uit een groot scala aan vragen op het betreffende vakgebied. In het computerlokaal is daarvoor elke dag twee uur de gelegenheid.”

Beveiliging

Het systeem is beveiligd tegen toegang door onbevoegden. Ook is het voor een leerling niet mogelijk eigen, of andermans resultaten te beinvloeden. Het overnemen van vragen om door te geven aan anderen is moeilijk, omdat de toetsing in het computerlokaal onder toezicht plaatsvindt.

Reageer op dit artikel