nieuws

ISP-geld voor drie poen

bouwbreed Premium

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft aan drie poen een ISP-subsidie toegekend. Dit geld is afkomstig uit het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands, waarover het SNN kan beschikken.

De gemeente Avereest ontvangt f. 400.000 voor het po Fietspad Balkbrug-Meppelerweg. Dit po bestaat uit de aanleg van een 2,5 km lang fietspad. Dit pad vormt de ontbrekende schakel in de verbinding tussen het Overijsselse Vechtdal en Drenthe. Naast het verder verbeteren van de recreatieve fietspaden, draagt het po ook bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De totale kosten zijn f. 1.600.000.

De Stichting Recreatiepark ‘Aquariom’ in Delfzijl krijgt een ISP-subsidie van f. 1.237.500 voor het po Uitbreiding recreatiepark Aquariom Delfzijl. Zo wordt er o.a. een receptie/horecagebouw aangelegd, komen er nieuwe speelvoorzieningen, wordt het museum/aquarium verbeterd en zal er meer aan PR gedaan worden.

Het po levert daarnaast een bijdrage aan de algemene versterking van de recreatief-toeristische infrastructuur van Delfzijl.

De totale kosten bedragen f. 4.950.000 .

De NLTO in Assen krijgt een ISP-bijdrage van f. 1.145.023 voor het po Sanering Afvalwaterlozingen in het vrijstellingsgebied.

Reageer op dit artikel