nieuws

‘IJzeren Rijn’ is economisch rendabel

bouwbreed

De 101 km lange goederenspoorlijn ‘IJzeren Rijn’ tussen Antwerpen en Monchen-Gladbach, is economisch rendabel. Dit blijkt uit de onderzoeken van drie ingenieursbureaus in opdracht van de Vlaamse regering en de Europese Commissie.

De investeringskosten belopen f. 70 tot f. 300 miljoen, afhankelijk van de keuze of de lijn enkel of dubbelspoor wordt. Ze zijn, volgens de onderzoekers, laag in vergelijking met grote spoorwegpoen als de Betuwelijn.

De conclusie in het rapport, dat binnenkort wordt aangeboden, is dat het opknappen van het oude ‘IJzeren Rijn-trace’ economisch gezien optimaal is en beter is dan verplaatsing van deze spoorlijn naar een nieuwe route van Turnhout via Eindhoven naar Venlo. Nederland is voorstander van dat laatste.

De lijn werd het laatst gebruikt voor de bevoorrading van Amerikaanse troepen in Duitsland. Toen de lijn voor militair transport overbodig werd, brak Nederland het tweede spoor af en werd intensief gebruik van de resterende baan tegengehouden. De Nederlandse bezwaren richten zich op geluidsoverlast in het centrum van Roermond en het doorsnijden van het nationaal park Meinweg tussen Roermond en de Duitse grens.

Reageer op dit artikel