nieuws

Honderdduizenden huurhuizen in de verkoop

bouwbreed

Zowel de Tweede Kamerleden Duivesteijn en Van der Ploeg (PvdA) als staatssecretaris Tommel (VROM) hebben zich uitgesproken voor grootschalige verkoop van huurwoningen. De Kamerleden hebben een concreet initiatiefwetsvoorstel ingediend. Tommel werkt nog aan een voorstel aan het kabinet.

Ingrid Koenen

Het voorstel van de Kamerleden richt zich op de goedkope sector (huren tot ongeveer f. 700 en verkoop tot f. 171.000). De staatssecretaris richt zich in zijn voorstel op de duurdere sector (huren rond f. 1000 en koopprijzen vanaf f. 171.000). Beide voorstellen gaan uit van 200.000 woningen. Dat betekent dat het corporatiebezit de komende tien jaar met 400.000 woningen zal afnemen.

De PvdA-Tweede-Kamerleden gaan uit van het recht op keuze tussen een huur- of koopwoning. Om koop haalbaar te maken voor mensen met een minimum inkomen is het voorstel gebaseerd op de huidige huursubsidiewet.

Door de verkoop van de 200.000 woningen komt ongeveer f. 10 miljard vrij. Die zijn hoe dan ook weer bestemd voor investeringen in de volkshuisvesting.

De Individuele Koop Bijdrage (IKB), een alternatief voor de onlangs afgeschafte ‘premiekoop-A’-regelingen, gaat ervan uit dat de gekochte woningen geen achterstallig onderhoud hebben. In de berekeningen gaan de Kamerleden uit van een onderhoudsreservering van f. 35 per maand. Deze is slechts bedoeld voor klein onderhoud.

Waarborgfonds

Over tien jaar zouden de woonlasten door inflatie en gelijkblijvende lasten, financiele ruimte moeten bieden voor groot onderhoud en eventuele rentestijgingen. Voorwaarde voor de IKB is dat de hypotheek op de woning een garantie van het Waarborgfonds Eigen Woningen krijgt. Daardoor zijn eventuele risico’s afgedekt voor het geval de eigenaar toch moet verkopen.

Het rekenvoorbeeld in het voorstel gaat uit van een alleenverdiener met het wettelijk minimumloon die op dit moment een huurwoning heeft van f. 625. Om die woning te kopen zou er f. 100.000 op tafel moeten komen. De huurlasten voor de bewoner zijn bij een dergelijke woning met aftrek van huursubsidie f. 334, bij koop gaat het voorstel uit van totale lasten van f. 402, dus inclusief rente en aflossing en andere kosten, zoals verzekeringen en lokale heffingen. De kosten voor het Rijk voor huursubsidie zijn nu voor deze woning f. 291, de IKB zou f. 69 per maand bedragen.

Chique

Uitgaande van een jaarlijkse huurverhoging van 3,5 procent zou diezelfde huurwoning over tien jaar f. 882 per maand kosten. De woonlasten zijn dan bij huur f. 475 en bij koop nog f. 402. “Er ligt nu een goed uitgewerkt wetsvoorstel. Het zou chique van de staatssecretaris zijn als hij daar serieus naar wil kijken en er niet op reageert met een snel in elkaar gezet eigen voorstel”, vindt Van der Ploeg.

De twee Kamerleden hebben geen moeite met het nieuwe voorstel van Tommel. “We weten nu niet wat dat precies inhoudt, maar het een sluit het ander niet uit”, benadrukken beide.

Reageer op dit artikel