nieuws

Hittewerende bekleding in tunnel kan mogelijk weg

bouwbreed

Een Duits bureau onderzoekt komende zomer of de brandwerende bekleding die is voorzien in de nog te boren Westerscheldetunnel kan worden weggelaten. Aannemer Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KWM) heeft een voorstel gedaan de betonnen bekleding van de tunnelwand zelf beter bestand te maken tegen brand.

In het voorstel wordt de hittewerende bekleding van Promatect (dikte 12 millimeter) weggelaten die in de huidige stand van het ontwerp is voorzien. De vereiste brandwerendheid wordt vervolgens bereikt door het aanpassingen van de betonnen elementen van de bekleding van de tunnelwand. Er wordt een grotere dekking op het wapeningstaal toegepast. En er worden kunststofvezels aan het betonmengsel toegevoegd. Het voorstel past in de gang van zaken bij het ‘design and construct’ contract dat aannemer Combinatie Middelplaat Westerschelde v.o.f. (KMW met Rijkswaterstaat heeft. KMW bestaat uit: BAM Infrabouw BV, Franki NV, Heijmans NV, Phillip Holzmann AG, Voormolen Bouw BV, Wayss en Freytag AG. KMW verzorgt zowel het ontwerp als de bouw van de Westerscheldetunnel. Rijkswaterstaat toetst of het ontwerp voldoet aan de referentierandvoorwaarden die door Rijkswaterstaat zijn gesteld.

Het voorstel is volgens ir. H. de Jonge van KMW gedaan om de ideeen die bij de aannemer leven duidelijk te maken bij de opdrachtgever. Als reden voor het doen van het voorstel noemt hij tijd en geld. Rijkswaterstaat heeft vervolgens de ideeen van het voorstel getoetst. In overleg is besloten de voorgestelde oplossing te laten onderzoeken. Dat betreft volgens De Jonge de brandbestendigheid van het basisontwerp en van ‘varianten’ daarop. Welke dat precies zijn, zegt De Jonge niet. Hij is daar “voorzichting” mee, omdat het onderzoek mogelijk tot een octrooi zou ke leiden.

Proeven

De proeven zullen komende zomer worden uitgevoerd bij het Institut fur Baustoffe und Massivbau und Brandschutz in Braunschweig. Proefstukken op ware grootte zullen gedurende een bepaalde tijd worden blootgesteld aan een temperatuur van circa 1200 gr. C. De proefnemingen zullen worden uitgebreid met een proef die (zo goed mogelijk) een grote benzinebrand simuleert.

Tunnelbrand

Brandbestendigheid van tunnels is een belangrijk onderwerp bij tunnelbouwers. Met afgezonken tunnels is daarmee bij de Nederlandse aannemers veel ervaring. Bij geboorde tunnels zoals de Westerscheldetunnel nog niet. Bekend is dat brand in geboorde tunnels tot forse schade kan leiden. De binnenkant van de spoortunnel onder de Grote Belt in Denemarken is in de bouwfase over een lengte van 10 meter beschadigd geweest door brand in een tunnelboormachine. Een brand in de lading van een vrachtwagen heeft de bekleding van de Kanaaltunnel aangetast. Daardoor is een tunnelbuis geruime tijd buiten gebruik. Tussen twee stalen deuren op een afstand van ongeveer 800 meter is het beton van de bekleding van de tunnelwand aangetast. Dat wordt met behulp van spuitbeton gerepareerd. Vanaf half juni zullen de treinen weer gebruik maken van twee tunnelbuizen.

Reageer op dit artikel