nieuws

Haagse naoorlogse wijken verslechteren

bouwbreed Premium

De positie van de naoorlogse wijken in Den Haag is de afgelopen vijf jaar verslechterd. In de residentie dreigt in plaats van de traditionele tweedeling tussen ‘achterbuurten’ en de rest van de stad een driedeling te ontstaan: betere buurten, traditionele ‘achterbuurten’ en naoorlogse wijken.

Dit komt omdat de wijken die net na de oorlog zijn gebouwd steeds meer opschuiven in de richting van de traditionele achterstandswijken.

Het onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft komt tot die slotsom na een inventarisatie van onder meer concentraties van achterstandsgroepen in de residentie. De grootschalige naoorlogse wijken als Moerwijk en Morgenstond nemen zoetjesaan een duidelijke positie in tussen de welvarende stadsdelen op de zandgronden richting Scheveningen en de tradtitionele negentiende-eeuwse achterstandsbuurten.

Het onderzoek leert verder dat de problemen van werkloosheid en schoolverzuim zich steeds meer over de hofstad verspreiden. Ook de wijken die daarvan tot dusver verschoond waren, worden met de nadelen ervan geconfronteerd.

Herstructurering

De oude wijken Schilderswijk, Stationsbuurt en Transvaal blijven de grootste probleemgevallen. Positieve uitspringer is het centrum. In 1990 nam dat nog de vijfde plaats in op de zogeheten probleemcumulatieschaal, in 1995 zakte het centrum naar de twaalfde stek.

In de nota ‘Vitaal en ongedeeld’, die de gemeente donderdag presenteerde, wordt een plan ontvouwd om te komen tot een herstructurering van verschillende wijken. Deze gebieden moeten met name aantrekkelijk worden gemaakt voor mensen met een midden of een hoger inkomen. Deze ‘herstructurering’ betekent onder meer sloop en nieuwbouw en het opknappen van woningen. De gemeente heeft inmiddels voor de naoorlogse wijk Zuidwest en voor de stadsvernieuwingswijken Stationsbuurt, Schilderswijk-Centrum en Bezuidenhout-West plannen ontwikkeld. “Voorwaarde bij de herstructureringsplannen is dat voor bevolkingsgroepen die zijn aangewezen op goedkope woningen, voldoende woonruimte beschikbaar komt binnen de bestaande voorraad en deels ook in de Vinexlocaties in Den Haag en de regio”, aldus de nota.

Om de werkgelegenheid met 20.000 arbeidsplaatsen te vergroten wil de gemeente verder het aantal bedrijvenlocaties sterk uitbreiden. Dit moet gebeuren in het gebied rond het Centraal Station, waar door overbouwing van het spoorwegemplacement een woon- en kantorenwijk zal ontstaan met 300.000 vierkante meter kantooroppervlak, 5000 vierkante meter winkeloppervlak en 500 woningen. Verder is er plaats voor een evenementenhal en een hotel.

In het industriegebied rond de Binckhorstlaan moeten nieuwe bedrijven worden aangetrokken. De gemeente verwacht dat het rijk een bijdrage in de kosten zal leveren.

Reageer op dit artikel