nieuws

‘Groot-Oranjewoud’ wordt stadslandgoed Heerenveen

bouwbreed Premium

Het karakteristieke Friese dorp Oranjewoud moet in de toekomst gaan functioneren als stadslandgoed voor (de inwoners van) Heerenveen. Daartoe zal een aantal herinrichtingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Dat vergt een investering van bijna f. 3 miljoen. Woningbouw is uitsluitend nog mogelijk in Skoatterwald. In de rest van Oranjewoud wordt elke nieuwe bebouwing geweerd.

Dit blijkt uit de ‘Structuurvisie Oranjewoud’, die in opdracht van de gemeente Heerenveen is opgesteld. Met die beleidsnotitie willen B en W het ‘sluipend aftakelingsproces’ van het dorp tot staan brengen.

Oranjewoud heeft van oudsher een (boven)regionale betekenis op het gebied van recreatie als gevolg van de aanwezigheid van landgoederen en oude bossengebieden. Maar het unieke dorpsgebied dreigt door het groeiend recreatief gebruik teloor te gaan. De nog aanwezige open ruimten staan onder steeds grotere druk. ‘De problemen die zich in Oranjewoud aftekenen krijgen een extra dimensie wanneer men zich realiseert dat het recreatieve gebruik in de toekomst nog verder zal toenemen’, aldus B en W.

Schaalsprong

Om een passend antwoord te hebben op die dreiging, is volgens hen ‘een schaalsprong nodig’. Zij denken daarbij aan het creeren van een ‘Groot-Oranjewoud’, dat ontwikkeld moet worden tot ‘een volwaardige groene contramal van het stedelijk gebied in de omgeving’.

Het gebied zal zijn identiteit dan vooral moeten ontlenen aan ‘eenheid in stijl’. Dit betekent dat ‘de lanen een karakteristiek profiel moeten hebben, de oude romantische tuinen een eenduidig beheer kennen en de bossen sober moeten zijn samengesteld’.

Nieuwe elementen

Maar ook ‘nieuwe elementen’ dragen bij aan het eigen gezicht van Groot-Oranjewoud’. Zo moeten nieuwe lanen en bossen worden aangelegd.

Voor de bevolking van Heerenveen moet het dorpsgebied een ‘stadslandgoed’ worden. Doorgaand autoverkeer wordt geweerd. Nieuwe bebouwing vindt uitsluitend plaats in Skoatterwald. Tegelijkertijd met die bebouwing zal ‘een stelsel van lanen en bos- en waterelementen’ worden gerealiseerd.

Projecten

Om het ‘stadslandgoed’ te laten ontstaan, moet een aantal poen (de meeste zijn eenmalig, een enkel ander po is structureel van aard) worden uitgevoerd.

Zo moeten insteekwegen worden vormgegeven en dient de Bieruma Oostingweg te worden heringericht. Oude parkeerplaatsen worden gesaneerd. Bossen zullen worden aangepast. Het totale bosaureaal wordt bovendien uitgebreid door aanleg van nieuwe landgoederen. Dit alles kost circa f. 2,8 miljoen.

Tenslotte moet jaarlijks een ton worden uitgetrokken voor structureel onderhoud en restauratie van ‘buitens, tuinen en bouwkundige elementen’.

Reageer op dit artikel