nieuws

Geluidwerende muur bij Meerssen kost f. 12 miljoen

bouwbreed Premium

Een bijna zes kilometer lange muur met geluidwerende schermen moet 1641 woningen, gelegen in de nabijheid van de A76 en A2 tussen de Kruisberg en het kruispunt Witte Hoek te Meerssen, behoeden voor geluidsoverlast. Met deze plaatselijke vijf meter hoge voorziening is f. 12 miljoen gemoeid.

De bureaus VFD in Utrecht, OD uit Delft en Oranjewoud te Oosterhout maakten hiervoor een schetsontwerp. De pogroep koos uiteindelijk voor het ontwerp van het ingenieursbureau Oranjewoud. Voor het maken van het definitieve bestek wordt opnieuw een aantal ingenieursbureaus uitgenodigd. De uitvoering begint in 1998 en moet in 2000 voltooid zijn. Rijkswaterstaat Directie Limburg gaf opdracht tot de bouw.

Reageer op dit artikel