nieuws

Geld ontbreekt voor noordtak Betuwelijn

bouwbreed Premium

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft voorlopig geen geld voor de aanleg van de noordelijke tak van de Betuwelijn. Met de aanleg van deze goederenspoorlijn van Zevenaar naar Oldenzaal zou in het jaar 2002 worden begonnen.

Betrouwbare bronnen in Den Haag bevestigden dat uitstel voor de hand ligt. Het ministerie heeft grootscheepse plannen voor verbetering van de infrastructuur. In de komende drie kabinetsperioden zou hiervoor f. 80 miljard nodig zijn.

Minister Zalm (Financien) wil in de plannen voor de periode tot 2010 niet meer dan f. 40 miljard gulden uitgeven. Verkeer en Waterstaat moet daarom scherpe keuzen maken. Dijkversterking, verbetering openbaar vervoer in de Randstad en filebestrijding hebben de hoogste prioriteit. Van de grote projecten hebben de Betuwelijn zelf en HSL-Zuid voorrang. De noordelijke tak van de Betuwelijn zou hiervan de dupe worden. De Overijsselse gedeputeerde R. Lanning vindt het onverstandig dat het kabinet afwijkt van het Structuurschema Verkeer en Vervoer, door de noordelijke tak niet aan te leggen. “Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat heeft die afspraken ook vastgelegd met haar Duitse collega, daarnaast is het geen goede zaak dat ze langer wacht met het stimuleren van het goederenvervoer”, zegt de teleurgestelde Lanning desgevraagd.

Reageer op dit artikel