nieuws

Geeist bouwverbod in plagiaatzaak afgewezen

bouwbreed

De Utrechtse architect Jaco de Visser heeft de tweede ronde in de geruchtmakende plagiaatzaak rond kantoorvilla’s in Nieuwegein en Veenendaal verloren. Zijn in kort geding geeiste bouwverbod van het kantoorvillapo in Veenendaal is door de president van de Utrechtse Rechtbank afgewezen.

De in Veenendaal gevestigde architecten Van den Dikkenberg en Bons zouden zich volgens De Visser schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de auteurswet. De door het Veenendaalse bureau ontworpen kantoorvilla’s in bedrijvenpark de Gildenhof zouden als twee druppels water lijken op de kantoorvilla’s van Jaco de Visser in het Palazzo d’Ufficio in Nieuwengein.

De president van de Utrechtse rechtbank mr. C.A.M.E. van der Burg was weliswaar van mening “dat het door De Visser vervaardigde ontwerp voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar is”, maar stelde dat elementen die aan de vorm en het uiterlijk van villa’s zijn ontleend per definitie geen inbreuk op het auteursrecht van De Visser ke vormen. De rechter doelde met name op de plattegrond van de villa’s, de plaatsing van de trap en de Franse balcons. Beide gevels wekken volgens de rechter bovendien een verschillende indruk door afwijkingen in de breedte en de dikte van de zogenoemde speklagen en door gebruik van verschillende kleuren baksteen.

De Visser was naar de rechter gestapt nadat de Utrechtse arrondissementsrechtbank eerder in een zaak tussen de Veenendaalse architecten en de Utrechtse makelaar Jan de Boorder tot de slotsom was gekomen dat er tussen de twee ontwerpen wel degelijk grote overeenkomsten bestaan. De Visser zag hierin een goede gelegenheid aan de rechter een uitspraak te ontlokken die ontwerpers in de toekomst betere bescherming biedt tegen plagiaat. De advocaat van De Visser mr. W.L. Pors heeft zijn client geadviseerd in hoger beroep te gaan.

Reageer op dit artikel