nieuws

Friesland voor rechter voor milieudelict

bouwbreed Premium

De provincie Friesland moet op 15 mei voor de rechtbank verschijnen. De provincie wordt verdacht van het overtreden van de Wet milieubeheer. De affaire, bekend onder de naam Gouden Bodem, handelt om een partij vervuild slib dat onder gezag van de provincie in een depot is gestort.

Het depot werd bovendien door de provincie zelf geexploiteerd. Het zwaar vervuilde slib had volgens de wet helemaal niet in het depot mogen worden gestort.

Volgens het zogenoemde Pikmeer-arrest van de Hoge Raad kan een overheidsinstantie niet worden vervolgd voor de uitvoering van een wettelijk opgedragen bestuurstaak. Maar dat gaat volgens Justitie hier niet op omdat de exploitatie van een baggerdepot geen overheidstaak is. Het Openbaar Ministerie vindt dan ook dat de provincie als overheid kan worden vervolgd. Er zullen overigens geen individuele ambtenaren of bestuurders van de provincie worden aangeklaagd.

Het gaat om het overbrengen van vervuild slib vanuit het baggerdepot De Gouden Bodem bij Heeg naar een depot bij Warena. De volgens de vergunning toegestane hoeveelheid getransporteerd slib werd bij dat transport ruimschoots overschreden.

Fouten toegegeven

De provincie deed zelf ook al onderzoek naar de gang van zaken. Het onderzoeksbureau Coopers en Lybrand onderzocht op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten deze en twintig andere zaken op het terrein van baggerverwerking en -opslag.

Volgens het onderzoek was er fout op fout gestapeld. Het leek er even op of de affaire ook politieke consequenties zou krijgen, maar de verantwoordelijk gedeputeerden bleven aan. Gedeputeerde Staten trokken weliswaar het boetekleed aan, maar de meeste partijen, waaronder CDA, PvdA, VVD en FNP, meenden dat de gemaakte fouten niet verwijtbaar zijn.

Reageer op dit artikel