nieuws

FBI bestudeert lasfouten viaduct in Californie

bouwbreed Premium

De Amerikaanse federale politiedienst FBI onderzoekt de renovatie van een viaduct in de San Diego Interstate in Californie.

Een jaar geleden ontdekte het vervoersdepartement (Caltrans) van deze deelstaat enkele duizenden verkeerde lasverbindingen in wapeningsstaven die rond de pijlers zijn gewikkeld. De FBI moet vaststellen of de, soms zeer ernstige, gebreken het gevolg zijn van onbekwaamheid, nalatigheid of crimineel handelen.

In het Mission Valley Viaduct zijn tot op heden ongeveer 10.000 lasfouten ontdekt in 73 peilers. Het totale renovatiepo bestond uit 27.000 laspunten voor 122 pijlers. Aannemerij Rados uit het Californische Santa Ana voerde het werk voor ruim f. 79 miljoen uit.

Het bedrijf zou het viaduct in september vorig jaar opleveren maar is door het onderzoek minstens een jaar achter geraakt. Rados vindt dat Caltrans de problemen aan zichzelf te wijten heeft. Had het departement de lasfoto’s door voldoende personeel laten controleren, dan waren de gebreken eerder aan het licht gekomen. Om die reden dient Caltrans volgens de aannemer zelf de reparatiekosten van zo’n f. 7,6 miljoen te betalen. De FBI doet momenteel onderzoek bij Rados, diens onderaannemers, de twee betrokken lasbedrijven en bij het instituut dat de lasfoto’s maakte. Het laatste bedrijf wordt ervan verdacht de foto’s onder een dusdanig ongunstige hoek en belichting te hebben gemaakt dat fouten nauwelijks te ontdekken zijn.

Reageer op dit artikel