nieuws

Erkenningsregeling voor schilders snel volwassen

bouwbreed Premium

De Erkenningsregeling voor Schilders mag er zijn. Binnen de twee jaar dat die nu bestaat hebben 2500 van de 3500 schilder-ondernemers er zich bij ke aansluiten. Verschillen van mening tussen deelnemers en consumenten resulteerden in minder dan twintig gevallen in een zaak voor de Geschillencommissie.

Afgaande op deze gegevens mag er van een succes worden gesproken. De mogelijkheid ‘erkend’ schilder te mogen heten doet zich sinds januari 1995 voor. Nog geen maand later werd de Geschillencommissie Schilders- en Afwerkingsbedrijf geinstalleerd als een van de toen 22 commissies die geschillen tussen consumenten en ondernemers beslechten.

In de Geschillencommissie Schilders- en Afwerkingsbedrijf werkt de Consumentenbond samen met de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Tot voorzitter werd benoemd mr. A.J.E. Beekes, oud vice president van het Haagse Gerechtshof.

Voordat een geschil voor de commissie wordt gebracht is eerst altijd een bemiddelingspoging ondernomen.

Uitspraak is bindend

Het erkend schildersbedrijf heeft zich verplicht de uitspraak van de geschillencommissie te eerbiedigen. De tot nog toe in het nadeel van de schilder uitgevallen uitspraken hebben nog niet tot de consequentie geleid dat tot royement moest worden overgegaan. Daarvan kan pas sprake zijn als de betreffende schilder-ondernemer als ‘recidivist’ zou ke worden aangemerkt. Dat heeft zich nog niet voorgedaan.

Elk jaar krijgen de deelnemers in de Erkenningsregeling tenminste een technische inspectie. De onderneming moet daarbij aantonen over voldoende handelskennis en vakbekwaamheid te beschikken ( en dat is meer dan de huidige vestigingswet voorschrijft), ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, ke aantonen loonbelasting af te dragen alsmede sociale premies. te werken met deugdelijke materialen en garantie te verstrekken op door consumenten opgedragen werkzaamheden.

Voor professionals

De weg naar de Geschillencommissie ligt overigens alleen open voor particulieren. Professionele opdrachtgevers – overheden, ondernemingen, corporaties, stichtingen etc. – ke bij een geschil om bemiddeling vragen bij het Bedrijfschap Schildersbedrijf. En natuurlijk staat de weg naar de burgerlijke rechter open.

Voor de zakelijke markt wil men ook proberen de geschillenbeslechting ook te laten plaatsvinden door de Raad van Arbitrage voor de Bouwnijverheid. Daarover wordt overleg gevoerd.

Een dergelijke stap is al mogelijk als een schilder als onderaannemer van een hoofdaannemer optreedt en gebruik is gemaakt van het model-onderaannemerscontract, dat in samenspraak tussen de Federatie Aannemers in de Afbouw- en Nevenbedrijven van de Bouwnijverheid en het AVBB tot stand is gebracht.

Reageer op dit artikel