nieuws

EPN utiliteitsbouw behandeld in workshops

bouwbreed

Intechnium gaat een aantal workshops houden om de EPN (Energie Prestatie Norm) voor de utiliteitsbouw onder de knie te krijgen. Aanscherping en reductie van het energiegebruik is een van de pijlers waarop het duurzaam bouwen volgens de EPN is gebaseerd. De EP-waarde voor de woningbouw krijgt veel aandacht van gemeenten, ontwikkelaars, architecten en installateurs. Deze is betrekkelijk eenvoudig te verwezenlijken. Dat ligt echter anders voor de utiliteitsbouw.

Dat is complex, omdat de EP-waarde voor het gehele gebouw inclusief de installaties meer verschillende gebouwen omvat met verschillende EP-waarden. Zo kent een kantoor de EP-waarde van 1,9, de horeca van 2,2 en winkels van 3,6. Bovendien zijn er meerdere installatietypen mogelijk. De gebouwen en installaties moeten tezamen worden berekend en de gewenste EP-waarde opleveren. Daar komt nog bij dat in oktober een aanzienlijke aanpassing komt in de EP-normen. Om hierin duidelijkheid te verschaffen houdt Intechnium maandelijks voor alle bij de EPN betrokkenen maandelijks een workshop. Geinteresseerden ke voor nadere informatie contact opnemen met Intechnium te Woerden, telefoon (0348) 437 428.

Reageer op dit artikel