nieuws

Eindhoven sleutelt aan Vinex-bouwprogramma

bouwbreed Premium

De verhouding dertig procent sociale woningbouw en zeventig procent marktwoningen wordt op de Eindhovense Vinex-locatie Meerhoven flexibel toegepast. Eindhoven wil per deelplan de verhouding goedkope en duurdere woningen telkens opnieuw vaststellen. Overigens beschouwt de lichtjesstad de bouwlocatie, uiteindelijk goed voor 6900 huizen, niet op zichzelf. “De verhouding sociale woningbouw/marktwoningen voor de stad als geheel moet in balans blijven.”

Dat stellen burgemeester en wethouders van Eindhoven in het raadsvoorstel over het masterplan Meerhoven. Het gaat hierbij om een samenwerkingspo van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven.

Op de Vinex-locatie Meerhoven moeten de komende jaren 6900 woningen worden gebouwd. In het raadsvoorstel zegt het gemeentebestuur te verwachten dat nog in het voorjaar van 1998 met de bouw van de eerste woningen kan worden begonnen.

Draagvlak

Burgemeester en wethouders concluderen op basis van de inspraak op het masterplan, dat overigens door Teun Koolhaas Associates is opgesteld, dat er voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor de Vinex-wijk aanwezig is.

“Zo wordt het gekozen ontsluitingsmodel waarbij de Hoogwaardige openbaar vervoer (HOV)-lijn en een fijnmazig fietsnetwerk een centrale plaats innemen, de auto in de woonbuurten wordt teruggedrongen en het doorgaand verkeer wordt geconcentreerd op de ringweg als principe breed ondersteund”, aldus het gemeentebestuur van Eindhoven.

Besluit kabinet

Voor wat betreft de aanleg van de HOV-lijn die de lichtjesstad met Meerhoven en Veldhoven moet gaan verbinden is nu het wachten op goedkeuring van het kabinet. De aanleg van de HOV-lijn gaat ruim f. 162 miljoen kosten. Als het kabinet met de plannen akkoord gaat wordt nog dit jaar met de eerste aanpassingen voor de realisering van de lijn begonnen. In het voorstel moeten iedere tien tot vijftien minuten een speciaal ontwikkelde bus een halte aan doen en zo het openbaar vervoer populairder te maken.

Om de nieuwbouwwijk zo min mogelijk te belasten met doorgaand autoverkeer wordt rond Meerhoven een ringweg aangelegd. “Binnen de ring wordt gestreefd naar autoluwe woonwijken, en mogelijk zelfs een autovrije buurt.”

Woningbouw

Bij de programmering woningbouw heeft het Eindhovense gemeentebestuur de ongedeelde stad als uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk dat Meerhoven niet op zichzelf wordt beschouwd. “De verhouding sociale woningbouw/ marktwoningen voor de stad als geheel moet in balans blijven”, zo stelt het college vast.

Dat neemt echter niet weg dat Eindhoven de Rijksverhouding 30/70 op de Vinex-locaties soepeler wil hanteren.

Hoewel het vooralsnog aan het maximumpercentage van 30 procent sociaal wil vasthouden staat dit wel ter discussie. “Een ander uitgangspunt is ook marktconform bouwen. Bijstelling van de streefcijfers kan noodzakelijk zijn. Marktonderzoeken pleiten dan ook voor flexibilisering. Bij de uitwerking van de deelplannen dient telkens de woningdifferentiatie bekeken te worden.”

Voor wat betreft de woningtoewijzing overweegt Eindhoven wederom het principe van loting toe te passen. Het verloten werd vorige week in het Eindhovense voor het eerst toegepast.

Verloten

Dit gebeurde bij de verdeling van woningen in het uitbreidingsgebied Blixembosch II en Driehoeksbos. Hoewel er de nodige kritiek is geweest op deze unieke aanpak overweegt de Eindhovense wethouder voor de verdeling van de Meerhoven-woningen wederom te grijpen naar het middel van verloten.

“Tenzij de rente ineens explosief gaat stijgen waardoor de kooplust een stuk geringer zal zijn. Dan is loting niet nodig”, aldus verantwoordelijk wethouder N. van der Spek onlangs in het Eindhovens Dagblad.

Reageer op dit artikel