nieuws

Eigenaresse van dijk in Voorst verzet zich tegen versterking

bouwbreed Premium

De eigenaresse van de Bomendijk in Voorst blijft zich verzetten tegen versterking van de waterkering. Zij is bang dat er te veel bomen zullen verdwijnen.

Dat bleek bij de Raad van State in Den Haag. De provincie Gelderland, het waterschap Veluwe en de gemeente Voorst denken dat de gevolgen van de verbetering mee zullen vallen.

In het kader van de dijkverbetering moet ook het po Poll-’t Schol, beter bekend als de bomendijk, worden aangepast. Gezien het unieke karakter van deze dijk, die in tegenstelling tot de meeste waterkeringen vol met bomen staat, is gezocht naar een mogelijkheid om de dijk in zijn oorspronkelijke vorm zo veel mogelijk in stand te houden. Dat moet gebeuren door het aanbrengen van een damwand in de dijk.

A. Quarles van Ufford-Baronesse Van Lynden is de eigenares van het landgoed De Poll, waartoe ook de bomendijk behoort. Volgens haar advocaat zullen er meer bomen verdwijnen dan de provincie en het waterschap nu verwachten.

Alternatief

Van de ruim 1400 bomen op de kruin van de dijk loopt ongeveer 20 procent ernstig risico op beschadiging, zo liet mr. I. van Heijst namens de eigenaresse weten. Verder zullen zeldzame planten en dieren in gevaar komen. Hij pleitte voor een alternatief plan zoals het verhogen van de zomerdijk en verbreding van de rivier.

De provincie en het waterschap wijzen het alternatief af. Verbetering van de dijk heeft hun voorkeur. Op basis van onderzoeken concluderen zij dat het mogelijk is om de damwand aan te brengen. Hiervoor is het nodig ruim dertig bomen te kappen. Ook zal snoeien van een aantal bomen onvermijdelijk zijn. De gevolgen van de werkzaamheden zullen voor de rest meevallen, zo is hun verwachting.

De raad boog zich dinsdag overigens ook over een vergelijkbare zaak in Krimpen aan de Lek. Daar wordt de Oosterlekdijk versterkt en dat gebeurt onder meer ook met behulp van een damwand. Daarvoor sneuvelt hoogstwaarschijnlijk een oude, kostbare, walnotenboom. De eigenaren maakten bezwaar.

De uitspraak door de Raad van State in beide zaken volgt binnenkort.

Reageer op dit artikel