nieuws

Eerste virtuele presentatie van bouwplan op Internet

bouwbreed

“De gemeente Delft heeft als eerste in Nederland een ruimtelijk plan op het Internet gezet”, juicht het persbericht, afkomstig van de bouwers van het virtuele plan CrossWorlds BV in Den Haag. Belangstellenden ke via Internet een nog niet gebouwde virtuele ondergrondse parkeergarage aan de Delftse Phoenixstraat inrijden.

Gemeente en CrossWorlds hebben zich ongetwijfeld door de beste bedoelingen laten leiden – de Delftenaren zo goed mogelijk informeren en in staat stellen op het plan te reageren – maar de initiatiefnemers zijn zelf nog niet zodanig vertrouwd met deze wijze van communiceren dat het in een keer is gelukt de juiste weg te wijzen naar de plek waar deze primeur is te vinden. Het opgegeven digitale adres klopt niet en na correctie stuit de geinteresseerde op een volgende hindernis: hij moet eerst een omvangrijk softwareprogramma downloaden. Bovendien worden de instructies eerst in het Nederlands gegeven en vanaf een bepaald moment in het Engels vervolgd. Ook dat zal de toegankelijkheid van de virtuele parkeergarage niet bevorderen.

Echt soepel werkt het nog niet; dat neemt niet weg dat deze virtuele presentatie uit oogpunt van publieksvoorlichting en inspraakprocedures interessante perspectieven biedt. Virtuele modellen ke helpen beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke en functionele consequenties van bepaalde ontwerpen. Ze ke communicatie met niet technisch onderlegde belanghebbenden vergemakkelijken.

Volgens CrossWorlds heeft het virtuele model van de parkeergarage al geleid tot aanpassingen van het oorspronkelijke ontwerp. Voor het Delftse plan heeft het bedrijf digitale kaartbestanden in de computer gevoerd en driedimensionaal gemaakt. Ook zijn huizen, straten, de tramlijn en de garage inclusief toegangssysteem in het model geintegreerd.

De gemeente Delft wil met de bouw van een aantal parkeergarages het autoverkeer in de binnenstad ontlasten en de bereikbaarheid van de stad vergroten. De garage aan de Phoenixstraat, waar ook het stadskantoor van de gemeente is gevestigd, is de eerste en moet eind volgend jaar klaar zijn. De virtuele garage is te bezichtigen via de pagina’s van de digitale stad Delft (www.dsdelft.nl/~infra/parkeergarage/). Of via het ‘Point of Information’ in het stadskantoor.

Het kost wel enige moeite de virtuele garage te vinden. Rechts achter is het Delftse stadskantoor zichtbaar.

Reageer op dit artikel