nieuws

Drs. J van der Moolen: “Politiek heeft recht op inzicht in financiele toestand van corporaties.”

bouwbreed

Het ontwikkelen van instrumenten die het inzicht in het financiele reilen en zeilen van woningcorporaties verbeteren. Dat wordt een belangrijke taak van drs. J. van der Moolen (44). Hij wordt op 1 juni van dit jaar officieel benoemd tot directeur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) in Huizen. Momenteel werkt hij als algemeen directeur bij woningcorporatie Achtgoed in Amersfoort.

Van der Moolen: “Het financiele toezicht op corporaties is eigenlijk nog steeds niet goed geregeld. Een recent rapport van de Nationale Rekenkamer heeft uitgewezen dat de gemeenten -die officieel zijn belast met dit toezicht- hun taak niet echt naar behoren uitvoeren. Er is nu voor gekozen om het toezicht door het CFV te laten doen. De politiek heeft recht op een helder inzicht in de financiele toestand van de woningbouwverenigingen.”

Een probleem bij het toezicht is het feit dat corporaties verschillende methodieken hanteren in de presentatie van hun cijfers. “Het is duidelijk dat daar een standaard voor moet komen. Hoe het toezicht verder zal worden aangepakt kan ik nu nog niet zeggen”, aldus Van der Moolen.

Naast het houden van toezicht heeft het CFV ook een taak in het steunen van corporaties die in financiele moeilijkheden zijn geraakt. Op het fonds, bestaande uit ‘enkele honderden miljoenen’, is de laatste jaren nogal eens aanspraak gemaakt, onder meer door de corporatie in de Bijlmermeer en de WBL. Een sterkere nadruk op de toezichtsfunctie van het CFV, moet excessen als bij de WBL-affaire in de toekomst voorkomen.

Reageer op dit artikel