nieuws

Details gietbeton voldoen aan eisen voor geluidwering

bouwbreed

De Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) te ‘s-Hertogenbosch en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) te Driebergen geven samen een informatieve serie uit over het detailleren van woningen in gietbeton. In de publicaties worden details gegeven, die met grote zekerheid voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, wat betreft de geluidwering. De details zijn getoetst en voor zover nodig aangepast door Lichtveld Buis en Partners BV, raadgevende ingenieurs te Utrecht.

Het eerste deel, dat onlangs is verschenen, behandelt standaard details voor een geluidisolatieniveau van 0 dB. Er is uitgegaan van een woningscheidende wand met een dikte van 230 mm. Bij een goede uitvoering van het gietbeton is dat voldoende. Bij de publicatie worden diskettes meegeleverd. Zij bevatten digitale tekeningen van de details in zowel DWG- als BMP-formaat, geschikt voor de meeste cad-programma’s. Op de diskettes staat ook de Gietbouw Viewer, een programma waarmee de details ke worden bekeken.

Reageer op dit artikel