nieuws

CUR versterkt herkenbaarheid

bouwbreed

De CUR is de laatste jaren fors gegroeid. De omzet nam in 1996 toe met f. 35 miljoen. Door die ontwikkeling is de herkenbaarheid van de verschillende activiteiten in het gedrang gekomen. De CUR herstelt die herkenbaarheid door het ‘clusteren’ van bepaalde aandachtsgebieden.

In zijn jaarrede tijdens de CUR-dag in de Schouwburg te Gouda noemde ir. Th. Mulder, voorzitter van de CUR en lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam BV, twee voorbeelden van de ‘clustering’. Er is onlangs een Programma Adviescommissie (PAC) voor beton ingesteld en er komt ook een PAC voor de waterbouw. Bovendien bestaat reeds afstemming van de activiteiten op het gebied van de geo- en funderingstechniek en op het gebied van het metselwerk.

De bedoeling is, dat de CUR (voluit het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving) op onderdelen herkenbaar blijft voor de diverse doelgroepen.

De CUR bestaat 45 jaar. In de afgelopen tien jaar is de nadruk komen te liggen op het managen van de ontwikkeling van kennis en het verbinden van onderzoek, regelgeving en kennisoverdracht. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de informatietechnologie. De doelgroep van de CUR is uitgebreid. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de maatschappij wordt nu als doelgroep gezien. Daarvoor is een meer abstracte, systeemachtige benadering nodig, die boven het niveau van de concrete civieltechnische benadering uitstijgt, aldus Mulder.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels