nieuws

Brabant geeft f. 7 mln te veel aan stadsvernieuwing

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant heeft vorig jaar voor de financiering van stadsvernieuwingspoen al een aanslag op het budget van dit jaar gedaan. Als reden geeft het provinciebestuur dat de aanvragen voor een subsidie vorig jaar talrijker waren dan verwacht. Ook ging het in veel gevallen om grotere bedragen. Voor Noord-Brabant staat vast dat er meer rijksgeld nodig is om de stadsvernieuwing tot een goed einde te brengen.

Dat blijkt uit de ‘Rekening 1996’, de verantwoording van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over het afgelopen jaar. Voor wat betreft de stads- en dorpsvernieuwing kreeg de provincie vorig jaar in totaal 56 aanvragen te verwerken. Daarvan zijn 22 poen van financiele steun voorzien. Zeven poen hebben volgens GS zelfs een “aanzienlijke” bijdrage gehad.

Bij elkaar had de provincie voor het afgelopen jaar f. 30.389.456 beschikbaar. GS hebben echter ruim f. 7 miljoen meer gereserveerd. Hiermee wordt, zo stelt het provinciebestuur in zijn verantwoording vast, een voorschot op dit jaar genomen.

“Het grote aantal aanvragen en de financiele omvang van een aantal poen noopte tot enige anticipatie op de middelen voor 1997”, aldus de portefeuillehouder van stads- en dorpsvernieuwing Van Harten in ‘Rekening 1996’.

Uit een inventarisatie van de resterende ernstige achterstanden in de niet-rechtstreekse Brabantse gemeenten is volgens Van Harten gebleken dat die nog talrijk zijn. “Wij hebben de staatssecretaris van VROM ervan in kennis gesteld dat de tot 2005 in het vooruitzicht gestelde rijksmiddelen niet voldoende zullen zijn om de stadsvernieuwingsopgave tot een goed einde te brengen.” Noord-Brabant heeft dan ook bij staatssecretaris Tommel aangedrongen op meer geld voor de stadsvernieuwing.

Projecten

Grotere bijdragen die de provincie vorig jaar heeft gedaan betreffen projecten in Helmond en Roosendaal. Aanzienlijke reserveringen zijn door GS gedaan in verband met het gebied Bergoss terrein Oss, Meubelfabriek Oirschot, Willem II complex Valkenswaard en het gebied Berg/Weverstraat in Nuenen.

Reageer op dit artikel