nieuws

Bouwmarkten strijden om de gunsten van Zutphense klussers

bouwbreed

De Zutphense bouwmaterialenverkopers Gamma, Karwei en Heijink Bouwmarkt dingen om het hardst naar de gunsten van de plaatselijke consument. Er wordt een harde strijd gevoerd, maar tot op heden houden de ondernemers zich staande. Dat zal anders worden wanneer zich aan de Gelderhorst in Zutphen een vierde strijde gaat vestigen: de Formido.

De markt zal overspannen worden en faillissementen zijn niet uitgesloten, vrezen de drie gevestigde ondernemers. Daarom trachtten ze via een rechtszaak de Formido de voet dwars te zetten.

In eerste instantie meldden de drie gevestigden zich bij de rechtbank in Zutphen. Op 20 januari dit jaar werd daar de door het gemeentebestuur van Zutphen aan Formido Nijverdal BV (onderdeel van KBB) verleende bouwvergunning vernietigd.

Toen waren de Formido en het gemeentebestuur aan zet. Zij spanden een hoger-beroepsprocedure aan bij de Raad van State in Den Haag waarin zij proberen aan te tonen dat het vonnis van de Zutphense rechtbank onjuist is. In het kader van die zaak vond dinsdag in Den Haag een hoorzitting plaats.

Drie rechters

Behandelend rechter C.J. van Zeben zag aanleiding om partijen er toe te bewegen in juli opnieuw naar de Raad van State te komen. Dan zal de zaak niet door een, maar door drie rechters tegelijk worden behandeld. Voor halverwege dit jaar komt er dus nog geen duidelijkheid in deze affaire.

De zaak draait om de vraag wanneer er sprake is van een onevenredige verstoring van het verzorgingsniveau voor de consumenten. In principe liet het ter plaatse geldend bestemmingsplan de bouw van de bouwmarkt aan de Gelderhorst in Zutphen niet toe. Er staat in het bestemmingsplan echter dat het gemeentebestuur voor een bouwmarkt een vrijstelling kan verlenen. Alvorens de bouwvergunning te verlenen moet het gemeentebestuur onderzoeken of er een marktverstoring plaatsvindt, die een aantasting van het verzorgingsniveau tot gevolg heeft. Tevens dient het gemeentebestuur advies in te winnen bij de Rijksconsulent voor het Ministerie van Economische Zaken in de provincie Gelderland.

Onenigheid

Het gemeentebestuur van Zutphen heeft dat gedaan. Over de vraag wat voor conclusies er getrokken moeten worden uit het eigen marktonderzoek en het advies van de Rijksconsulent heerst nu onenigheid. Moet je de kans op faillissementen inschatten als een kans op onevenredige marktverstoringen of niet?

Als je uitgaat van de wens om het verzorgingsniveau te handhaven, is deze vraag niet makkelijk te beantwoorden. Wordt het verzorgingsniveau aangetast als een of twee Zutphense bouwmarkten wegvallen? Rechter Van Zeben vond deze vraag dinsdag te moeilijk om in zijn eentje met ene definitief ja of nee te beantwoorden.

Reageer op dit artikel