nieuws

Bouwcentrum bespreekt bouw St. Petersburg

bouwbreed

Bouwcentrum International houdt op 22 april in Bouwcentrum Expo te Rotterdam tussen 8.30 en 14.00 uur een bijeenkomst over bouwactiviteiten in St. Petersburg. Dat gebeurt in het kader van het PSO-po Bouwen aan St. Petersburg. Aan de orde komen onder meer de situatie op de bouwmarkt, de toestand in de Russische bouw en de wijze waarop Russische bedrijven in St. Petersburg werken.

Aandacht gaat ook uit naar de manier waarop met Russische bedrijven zaken wordt gedaan en waarop een Nederlands bedrijf daarbij moet letten. De deelnemers krijgen verder de mogelijkheden te horen over participatie aan de eerste internationale bouwbeurs van St. Petersburg. Het seminar vindt plaats in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en gebeurt in samenwerking met het Export Platform VROM.

Nadere inlichtingen: tel. (010) 243 01 09.

Reageer op dit artikel