nieuws

Bouwbond-FNV op bres voor werkloze wao’ers

bouwbreed

“De werkgevers in de bouw hebben de mond vol over flexibel werken. Ze willen dat bereiken door meer collegiaal in- en uitlenen van personeel, door het aantrekken van jongeren via samenwerkingsverbanden, en door het inzetten van uitzendkrachten. Wij vragen echter ook aandacht voor een andere mogelijkheid, namelijk reintegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze bouwvakkers.”

Aan het woord is districtsbestuurder Jos van der Borgt van de Bouw -en Houtbond FNV in Zuidwest Nederland. Zijn district gaat de komende weken ongeveer 600 werkloze wao’ers enqueteren over hun arbeidsmarktpositie. Het onderzoek moet vooral duidelijk maken hoeveel werk de uitvoerings -en arbeidsbemiddelingsorganisaties maken van het begeleiden en weer aan de slag helpen van deze specifieke groep mensen.

Vice-voorzitter Bram Visser van de bouwbond – FNV geeft vandaag in Roosendaal het startschot voor de actie. Hij zal de eerste vraaggesprekken voeren met werkloze wao’ers.

Vergeten groep

“Wij willen met deze campagne een duidelijk signaal afgeven, dat voor ons de werkloze wao’ers geen vergeten groep vormen”, aldus Van der Borgt. Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat dit voor de officiele instanties op gebied van sociale uitvoeringswetten en de arbeidsbemiddeling anders ligt. Maar ook ten aanzien van de eigen bedrijfstak is hij kritisch.

“Bouw Vak Werk bijvoorbeeld is jubelend over het aantal langdurig werklozen, dat weer teruggeleid is en wordt naar het arbeidsproces. Maar de cijfers geven tegelijkertijd aan dat het arbeidsperspectief voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze bouwvakkers steeds triester wordt”, stelt hij vast.

“Er wordt hier en daar wel gescoord niet reintegratie van werkloze wao’ers. Maar niet duidelijk is of dat de verdienste is van officiele organisaties of van eigen initiatief van werkloze wao’ers zelf. Via deze enquete proberen we zicht te krijgen op hetgeen de officiele organisaties nou precies doen voor deze categorie werkloze bouwvakkers.

Groter aantal

Ondanks het feit dat al veel bekend is over de moeilijke arbeidsmarktpositie van de werkloze wao’ers en er door overheid en sociale partners al heel wat werkgelegenheidsafspraken zijn gemaakt, is volgens Van der Borgt “het aantal van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten onder de werkloze bouwvakkers standvastig. De groep wordt eerder groter dan kleiner.”

De bouwbond schat – op basis van gegevens van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) – dat een kwart van de werkloze bouwvakkers in Zeeland en Midden- en West-Brabant gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

“Kennelijk zijn er veel knelpunten om deze mensen weer in de bouw aan werk te helpen. Wij willen daar meer over te weten komen”, licht hij toe.

Volgens hem is het niet moeilijk om de werkloze wao’ers te enqueteren. Elke vier weken namelijk vervoegen die zich bij een van de Algemeen Plaatselijke vertegenwoordigers (APV’ers) voor het inleveren van hun wao-formulier:

“De volgende keer vragen we hen ook vragen te beantwoorden over hun positie op de arbeidsmarkt. Wij willen bijvoorbeeld weten wat hun ervaringen zijn met de uitvoerings en arbeidsbemiddelingsorganisaties en in hoeverre werkgevers wel degelijk selectief te werk gaan bij de werving van personeel.” Met name hoopt de bond te achterhalen of werkgevers ‘mensen met een vlekje’ eerlijke kansen op werk geven.

“Kijk, de economische situatie in de bedrijfstak is ronduit goed. Er is volop werk. Maar werkgevers klagen bij voortduring over gebrek aan vaklieden. Kennelijk zijn ze de werkloze wao’ers uit het oog verloren. Wij beogen met deze enquete duidelijk te maken, dat onze bond die groep niet laat doodvallen. Wij zijn een organisatie om zowel werkenden als niet-werkenden”, betoogt hij.

In september dit jaar verwacht Van der Borgt de resultaten van het onderzoek te ke presenteren. Naar aanleiding daarvan zal de bouwbond aan de bel trekken bij de betreffende instanties. “Heel veel werkloze wao’ers zijn barstensgemotiveerd om weer te gaan werken. En flexibilisering biedt daartoe nog veel meer mogelijkheden. Tot nu toe echter lijken ze nog steeds niet serieus in beeld bij de werkgevers. En dat moet veranderen”, meent hij.

Reageer op dit artikel