nieuws

Belgie draagt begijnhoven voor als werelderfgoed

bouwbreed Premium

De Vlaamse gewestregering heeft een lijst van monumenten opgesteld die worden voorgedragen voor opname op de lijst van het werelderfgoed van de Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur.

Het eerste dossier dat Vlaanderen daadwerkelijk bij de Unesco zal indienen is dat van de 23 begijnhoven in evenzovele steden die daarmee tot het werelderfgoed zouden gaan behoren en als zodanig zouden worden beschermd.

Het Werelderfgoedverdrag werd in 1972 in Verenigde-Naties-verband gesloten. Het verdrag voorzag in de samenstelling van een lijst van monumenten en landschappen die van zulk een uitzonderlijke waarde zijn dat ze als het erfgoed van de gehele mensheid moeten worden beschouwd. Een dergelijk statuut geldt als de hoogste internationale erkenning die een monument kan verwerven.

Voor monumenten in ontwikkelingslanden betekent opname op deze prestigieuze lijst tevens een unieke mogelijkheid om internationale fondsen bijeen te brengen voor bescherming en herstel van hun bouwkundig erfgoed.

Op de Unesco-lijst, die intussen 460 monumenten en natuurlijke sites bevat uit 102 landen, staat het kruim van de internationale monumenten zoals de Chinese Muur, de kathedraal van Chartres en het stadscentrum van Florence.

Erkenning

Het verdrag, waartoe Belgie pas in 1996 besloot, bepaalt dat elke staat een indicatieve lijst bij de Unesco moet indienen met monumenten voor een effectieve erkenning als werelderfgoed.

De Vlaamse regering nam een besluit over de vraag welke monumenten op de Belgische indicatieve lijst worden geplaatst na een voordracht door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

De vier geselecteerde monumenten zijn de binnenstad van Gent, de onlangs gerestaureerde Onze Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen, de binnenstad van Brugge en de 23 Vlaamse begijnhoven.

Als de Unesco deze voordracht goedkeurt, ke de Vlaamse begijnhoven reeds op de lijst van het werelderfgoed in 1999 opgenomen worden.

Reageer op dit artikel