nieuws

Bedrijfsterreinen grote steden krijgen dit jaar 25 miljoen

bouwbreed

Staatssecretaris Anneke van Dok van Economische Zaken heeft ook voor 1997 f. 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit (StiREA) voor de vier grote steden.

De verdeling van deze gelden is: Amsterdam, f. 9,375 miljoen (37,5%), Rotterdam, f. 7,125 miljoen (28,5%), Den Haag f. 5,5 miljoen (22%) en Utrecht f. 3 miljoen (12%). In totaal krijgen de vier grote steden tot en met 1999 van het Rijk f. 100 miljoen voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen.

De steden gebruiken deze middelen voor de realisering of herontwikkeling van bedrijfslocaties. In Den Haag wordt gestart met de herontwikkeling van de Visafslagweg en omgeving; daarnaast zullen de bedrijfsterreinen Wateringen en Oude Haagweg/Volendamlaan aangepakt worden en wordt de Boulevard Kijkduin verlengd.

In Rotterdam is als eerste po de herontwikkeling van de Schiecentrale gestart. Daarnaast wordt begonnen met een bedrijfsverzamelgebouw in de Spaanse Polder en de herstructurering van een bedrijfsterrein in Prins Alexander. In Utrecht is de revitalisering van de bedrijventerreinen Overvecht en Cartesiusweg gestart en die van Lage Weide afgerond. Amsterdam heeft een begin gemaakt met de herontwikkeling van de locatie World Fashion Centre.

Reageer op dit artikel