nieuws

Aansluitdetails beperken geluidsoverlast

bouwbreed Premium

De Stichting Bouwresearch (SBR) heeft in samenwerking met de toeleverende industrie een onderzoek laten uitvoeren door PRC Bouwcentrum naar de geluidwering en geluidsisolatie van woningen. Dit onderzoek is bewerkt tot richtlijnen en bouwkundige oplossingen die zijn uitgegeven in de nieuwe handleiding ‘Bouwbesluit, geluidsisolatie en woningpraktijk’. Aanleiding voor het onderzoek waren de knelpunten die nog steeds optreden bij het uitvoeren van de eisen van het Bouwbesluit.

Het rapport gaat allereerst op deze eisen in en geeft de veranderingen aan ten opzichte van de oude situatie. Op basis van het onderzoek worden vervolgens de ontwikkelde richtlijnen besproken voor de beperking van geluidsoverdracht via verschillende bouwdelen. Daarbij gaat het niet alleen om de woning-scheidende constructie zelf, maar vooral ook om de koppeling met de begane-grondvloeren en niet-dragende binnenwanden. De aangedragen oplossingen worden gepresenteerd in de vorm van principe-aansluitdetails. Van het studierapport is ook een praktische instructie (‘Akoestische details voor de woningbouw’) verschenen met alleen de detailoplossingen en een toelichting.

Beide rapporten zijn verkrijgbaar bij de SBR , telefoon 010 4114111.

Reageer op dit artikel