nieuws

‘Aanleg Maasvlakte 2 nodig voor economische groei’

bouwbreed

De aanleg van de Tweede Maasvlakte is nodig voor de economische groei. Dit valt op te maken uit een onderzoek van de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam. Impliciet hekelt de SEO tevens de macro-economische benadering van het Centraal Planbureau.

Het niet aanleggen van Maasvlakte 2 kan een verdere relatieve achteruitgang van groothandel en transport ten gevolge hebben. Niet alleen voor de regio Rotterdam, maar nu ook voor Nederland. De nationale funnctie van de mainport wordt dan aangetast. Deze waarschuwing laten de onderzoekers van SEO horen in hun rapport ‘Maasvlakte 2: Stagnatie of vooruitgang’. Volgens hen kan de economie en met name de industrie in Rotterdam en Nederland een impuls gebruiken. “Nederland en Rotterdam ke niet alleen van diensten leven, ook de industriele basis moet worden versterkt. De aanleg van Maasvlakte 2 is hiervoor een belangrijke voorwaarde.”

SEO waarschuwt voor een ‘penny wise, pound foolish’-mentaliteit. “Door besparingen op de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat te laten prevaleren boven het bieden van havenfaciliteiten, berokkent Nederland zichzelf schade die niet op korte termijn ongedaan gemaakt kan worden. In het verleden heeft Rotterdam de kansen die haar werden gegeven, benut en hierdoor heeft de Rotterdamse haven een plaats op de wereldbol ingenomen.” Ook bedrijfseconomisch is de aanleg van belang. “Dit perspectief is essentieel omdat het al dan niet aantrekken van bedrijvigheid afhangt van een beperkt aantal bedrijven in de wereld. De vraag is of Rotterdam genoeg te bieden heeft aan mega-ondernemingen om een vestiging in Rotterdam aantrekkelijk te maken. Hiervoor gelden bedrijfseconomische overwegingen die voor een deel worden gedragen door subjectieve percepties en inschattingen.”

Hiermee laakt SEO impliciet het macro-economische onderzoek van het Centraal Planbureau, die een ‘droge’ Maasvlakte van 500 ha voldoende vindt om aan de ruimtebehoefte van de Rotterdamse haven te ke voldoen. Rotterdam zelf wil minimaal 1000 ha, uitbreidbaar naar 2000. SEO wijst erop dat de havenmarkt volop in beweging is. Gezocht wordt naar mogelijkheden om een totale logistieke dienstverlening vorm te geven. Daartoe zijn rederijgebonden ‘dedicated’ terminals nodig, waarvoor op Maasvlakte 1 geen ruimte meer is. “De spoedige aanleg van een ‘natte’ Maasvlakte 2 is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een voorwaarde wil Rotterdam haar concurrentiepositie behouden.”

Reageer op dit artikel