nieuws

Aanleg Betuwelijn wordt goudmijn voor archeologen

bouwbreed Premium

De aanleg van de Betuwelijn is voor Nederland niet alleen van economisch belang. Archeologen grijpen met twee handen de kans aan om overal langs het trace bodemonderzoek te doen. “We trekken als het ware dwars door Nederland van Oost naar West een ritssluiting open,” zegt archeoloog en poleider drs. B. Goudswaard.

In de bodem bevindt zich een opeenstappeling van resten uit de voorbije eeuwen. Voor deskundigen is de ondergrond net een open boek: ze ke er redelijk nauwkeurig van alles uit opmaken. Bij voorbeeld hoe mensen vroeger leefden.

Al vanaf het allereerste begin is bij het maken van de plannen voor de Betuwelijn rekening gehouden met mogelijk bodemonderzoek. Het is volgens Goudswaard voor de eerste keer dat archeologisch onderzoek een volledig geintegreerd onderdeel is van zo’n groot po. Er is zelfs een aparte projectgroep voor in het leven geroepen. Daarin werken samen de Managementsgroep Betuweroute van NS Railinfrabeheer en de Rijksdienst voor het Oudheidkundige Bodemonderzoek.

Literatuurstudie en eerste verkennende bodemonderzoeken hebben aangetoond dat langs de 160 kilometer lange route tal van belangwekkende vondsten zijn te verwachten. Overigens is het zeker niet de bedoeling die allemaal op te graven. Integendeel, het beleid is er volgens Goudswaard vooral op gericht om die plekken zoveel mogelijk intact te laten.

“Als we het in de oorspronkelijke context laten zitten, blijft alle beschikbare informatie behouden. We verwachten dat in de komende eeuwen veel betere technieken beschikbaar zijn om er achter te komen wat de bodem ons te vertellen heeft. Bovendien is het aannemelijk dat we dan ook heel andere vragen hebben dan nu”, aldus Goudszwaard.

Verplaatst

Om archeologisch waardevolle plekken te beschermen is de spoorbaan soms letterlijk een beetje naar links of naar rechts verplaatst. Ook komen op sommige plaatsen betonnen platen of een speciaal soort zand onder de spoorlijn te liggen.

Op ongeveer 15 locaties gaat daadwerkelijk de schop de grond in. De eerste opgraving start met enig ceremonieel op 22 april in de gemeente Buren. Daar denken de archeologen resten aan te treffen van een nederzetting uit de Middeleeuwen.

Voor het archeologische werk is een potje beschikbaar van f. 43 miljoen. Of de kosten werkelijk zo hoog zijn, of dat er nog meer geld bij moet, blijkt pas achteraf. De opgravingen moeten in 1999 zijn afgerond. Vanaf dat moment krijgt de feitelijke aanleg van de Betuwelijn de hoogste prioriteit.

Reageer op dit artikel