nieuws

Zonneboilermarkt nog verre van volwassen

bouwbreed

“Het afgelopen jaar, 1996, is voor de zonneboiler misschien wel het jaar van bezinning geweest”, constateren de samenstellers van het boekje ‘Zonneboilers, stand van zaken begin 1997’, dat gisteren werd gepresenteerd. Het beeld dat wordt geschetst van de Nederlandse zonneboilermarkt is dan ook minder rooskleurig dan in eerdere jaren. De groei van het aantal zonneboilers heeft zich niet ke continueren, de gemiddelde prijs van een zonneboiler is voor het eerst sinds jaren weer gestegen en de grootse publiekscampagne van Novem en een aantal fabrikanten is niet van de grond gekomen.

Het boekje, in opdracht van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) samengesteld door organisatieadviesbureau Ten Kroode en Van Zee, laat de vorderingen op de Nederlandse zonneboilermarkt zien. Gezien de in het boekje genoemde cijfers zijn de doelstellingen van de overheid nog ver weg. Die gaan uit van 80.000 geinstalleerde zonneboilers in 2000, 250.000 stuks in 2007, 400.000 in 2010 en een miljoen in 2020. Wil dat schema werkelijkheid worden, dan zouden er dit jaar 14.000 zonneboilers moeten worden geinstalleerd. De cijfers van vorig jaar (4500 geleverde installaties volgens de fabrikanten, ruim 2600 subsidievaststellingen volgens Senter) in aanmerking genomen, lijkt dat onhaalbaar. Novem heeft het streefcijfer voor 1997 dan ook maar op 8000 gesteld.

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. Zo hebben vorig jaar na Agpo en Atag ook de cv-ketelfabrikanten Nefit en Vaillant zonneboilers aan hun assortiment toegevoegd. Agpo en Atag werken samen met respectievelijk Zonne Energie Nederland en Luigjes Zonne Energie. Nefit verwierf de verkooprechten van de Solution-zonneboilers, terwijl Vaillant de Nederlandse verkoop verzorgt van Aton-zonneboilers. Vermeldenswaard is verder de samenwerking tussen Unidek en Solistor bij de ontwikkeling van een prefab dakelement met zonneboiler.

Ook de interesse van de consument blijkt te groeien. Tachtig procent weet wat een zonneboiler is, 75 procent staat er positief tegenover en dertig procent overweegt een zonneboiler aan te schaffen, zo blijkt uit een in oktober en november gehouden onderzoek. Dat onderzoek vond plaats na de uitzending van een tv-commercial over zonneboilers.

De belangstelling voor de zonneboiler onder architecten en installateurs is eveneens stijgende.

Grote verschillen

Regionaal zijn er grote verschillen in aantallen geinstalleerde zonneboilers. Van de 16.225 zonneboilers in Nederland zijn de meeste te vinden in Gelderland, Friesland en Zuid-Holland (respectievelijk 3175, 1694 en 1570). Gerelateerd aan het aantal eengezinswoningen liggen Friesland, Gelderland en Utrecht op kop. De provincies Limburg, Drenthe, Groningen en Zeeland blijven ver achter. In Limburg zijn bijvoorbeeld slechts 95 zonneboilers aanwezig. In 1996 spanden Gelderland en Utrecht de kroon met respectievelijk 579 en 566 nieuwe zonneboilers. Als het aantal eengezinswoningen in ogenschouw wordt genomen steekt Utrecht ver boven alle andere provincies uit. Drenthe, Limburg en Flevoland bleven vorig jaar het verst achter.

De grote verschillen zijn vooral te danken aan het verschil in activiteiten van de energiebedrijven. Inmiddels ondersteunen wel 31 van de 32 distributiebedrijven de zonneboiler. Dertig bedrijven zijn bovendien van plan hun activiteiten dit jaar te intensiveren. Zestien bedrijven hebben de zonneboilers in hun verhuurprogramma opgenomen. Bovendien heeft EnergieNed eind 1996 de Stizon-regeling in het leven geroepen. In het kader daarvan ke energiebedrijven per zonneboiler f. 350 subsidie verlenen.

Pieken en dalen

Ondanks de tegenvallende cijfers is Novem ervan overtuigd dat de overheidsdoelstellingen nog steeds haalbaar zijn. “Ook snelgroeiende markten hebben hun ups en downs die iedereen weer met twee voeten op de grond zetten. (…) Het is deze dynamiek die ondernemers scherp houdt. Reden temeer om gebruik te maken van de kansen”, zeggen de samenstellers van ‘Stand van Zaken’. Naast de bestaande positieve ontwikkelingen moet de verwachte verlaging van de energieprestatienorm van 1,4 naar 1,2 in 1998 volgens Novem de acceptatie van de zonneboiler in de pomatige bouw vergemakkelijken. Samen met het Ministerie van Economische Zaken en de fabrikanten werkt Novem bovendien aan een convenant dat als vervolg op de Meerjarenafspraak Zonneboilers uit 1994 loopt tot het jaar 2000.

De overheid blijft er daarbij vanuit gaan dat vanaf volgend jaar de zonneboiler zich zelfstandig in de markt kan handhaven. De bestaande subsidieregeling wordt dan ook volgend jaar niet verlengd. Naast de verlaging van de energieprestatienorm, blijven dan de diverse fiscale regelingen (groene financiering, energie-investeringsaftrek, Vamil, groene BTW) over als stimuleringsinstrumenten om het verschil te overbruggen tussen de reele en de acceptabele prijs van een zonneboiler. Want met gemiddeld f. 3000 kost een zonneboiler nog f. 650 teveel om zich zelfstandig in de markt te ke handhaven.

IJsselstein wil 3000 zonneboilers

In de nieuwbouwlocatie Zenderpark in IJsselstein zullen 3000 zonneboilers worden geplaatst, duizend meer dan aanvankelijk de bedoeling was. Daarmee wil de gemeente een extra bijdrage leveren aan de doelstellingen van de rijksoverheid. De zonneboilers zullen worden betrokken van verschillende fabrikanten. In het Zenderpark verrijzen de komende vijf jaar 3800 woningen. Inmiddels zijn er circa 120 opgeleverd.

Reageer op dit artikel