nieuws

Woningdienst: rapport over woningmarkt eenzijdig

bouwbreed

Woordvoerder Martien Maten van de Stedelijke Woningdienst in Amsterdam vindt dat het DHV-rapport waarover Cobouw gisteren uitgebreid publiceerde een eenzijdig beeld geeft van de situatie op de Amsterdamse woningmarkt. Te veel wordt de nadruk gelegd op de slechte onderlinge verhoudingen. Volgens Maten is het normaal dat in veranderende omstandigheden spanningen optreden. De irritaties zouden voornamelijk te wijten zijn aan het hoge ambitieniveau dat Amsterdam nastreeft. Bovendien was de opdracht aan DHV slechts een onderdeel van een veel omvangrijker studie naar de oorzaken van kostenstijgingen in de sociale woningbouw.

De kostenstijgingen baren de gemeente grote zorgen. De Stedelijke Woningdienst wijst de suggestie af dat over dit onderwerp geheimzinnig wordt gedaan. “Achteraf kun je zeggen dat het misschien verstandiger was geweest om in een persbericht verslag te doen van de bijeenkomst die hieraan is gewijd.”

Een van de samenstellers ir. J.H. van der Veek van adviesbureau DHV vertelt dat de uitkomsten van het onderzoek tijdens het besloten overleg in juni vorig jaar “volledig overeind zijn gebleven”. Het adviesbureau dat tot een vernietigend oordeel was gekomen over de situatie op de Amsterdamse woningbouwmarkt is niet betrokken bij de vervolgtrajecten.

Het blijft merkwaardig dat de verspreiding van het rapport beperkt is gebleven tot kringen van volkshuisvesters bij gemeente en woningbouwverenigingen. Met de publicaties in de Cobouw van gisteren is voor het eerst publiekelijk de aandacht gevestigd op de verstoorde relaties tussen opdrachtgevers aannemers en architecten.

Reageer op dit artikel