nieuws

Woningbouw leidt tot spanningen in KAN-gebied

bouwbreed

Tussen grote en kleine gemeenten in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN-gebied) zijn spanningen ontstaan omtrent de woningbouw. De grote gemeenten menen dat de kleine plaatsen te veel dure huizen bouwen. Hierdoor dreigen de grote steden een te eenzijdig aanbod van woningen te ontwikkelen. De komende tijd wordt geprobeerd de verschillende plaatsen op een lijn te krijgen. Dit zei KAN-bestuurder A. Lammers tijdens een persexcursie langs een aantal belangrijke bouwpoen rond Arnhem.

L.S.C. Statema wethouder van de gemeente Beuningen en tevens KAN-bestuurder bevestigde dat er ook in zijn gemeente naar verhouding veel meer dure dan goedkope woningen worden gebouwd.

Het KAN is een samenwerkingsverband tussen 25 Gelderse gemeenten. Tot het jaar 2005 worden hier 36.000 woningen gebouwd. De woningcorporaties in dit gebied willen hierin circa f. 160 miljoen investeren.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de bouw van dure en goedkope huizen zullen de grote gemeenten onaantrekkelijk worden voor hogere inkomensgroepen.

Volgens Lammers zijn beide partijen bereid om te overleggen. Met name van de kleine gemeenten rond Nijmegen wordt verwacht dat ze meer goedkope woningen in hun assortiment zullen opnemen.

De samenwerking tussen de KAN-gemeenten verloopt doorgaans voorspoedig, zo bleek tijdens de rondleiding. Zo maakten ze onderling afspraken over de verkoopprijs van kavels grond bij nieuwe bedrijfs- en kantorenlokaties dit om te voorkomen dat de verschillende gemeenten elkaar voor de voeten zouden lopen bij de ontwikkeling van poen.

Overeenstemming op dit punt is heel belangrijk omdat het gebied weliswaar goede mogelijkheden biedt voor bedrijfshuisvesting, terwijl het bedrijfsleven zich tot nu toe niet echt interesseert voor het gebied.

Voetbalstadion

In het KAN-gebied wordt een aantal bijzondere kantoor- en bedrijfslocaties ontwikkeld. Zo wordt vlakbij het voetbalstadion Gelredome een belangrijk kantorenpark ontwikkeld. De plek moet vooral aantrekkelijk worden “voor bedrijven die de aanwezigheid van data- en telecommunicatie-infrastructuur als een belangrijke vestigingsfactor beschouwen.” Nabij de Gelderse Poort komt een nieuw NS-station.

Ook het nieuwe voetbalstadion krijgt enkele bijzondere eigenschappen. Zo wordt onder meer een verplaatsbare vloer aangelegd. Verder krijgt het een natuurlijke grasmat en net als de Amsterdamse Arena een beweegbaar dak. Bovendien komt er een transferium met 645 parkeerplaatsen.

Tussen Nijmegen en Wijchen komt op het bedrijventerrein Bijsterhuizen een multifunctioneel Logistiek centrum. Dit is vooral bedoel voor beginnende bedrijven.

Om de logistieke mogelijkheden van de KAN-regio te vergroten ten opzichte van het Ruhrgebied en Rotterdam, wordt het Multimodaal Transport Centrum (MTC) Valburg ingericht. In het po dat nabij Nijmegen komt, werken Rijkswaterstaat, de provincie en het KAN samen.

Infrastructuur

Verbeteringen in de infrastructuur zijn noodzakelijk om de infrastructuur te verbeteren. Het KAN heeft plannen om de A73 door te trekken naar de A15 en de A15 naar de A12. Naar de mogelijkheden hiertoe wordt een verkennend onderzoek gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek worden binnen twee maanden verwacht.

Ook de stad Nijmegen heeft een opmerkelijk plan om de infrastructuur te verbeteren. Het betreft hier met name het openbaar vervoer binnen de stad. Het gemeentebestuur bekijkt de mogelijkheden om een ‘kabeltram’ aan te leggen over de Waal. Dit is een soort kabelbaan zoals die in onder meer Zwitserland wordt gebruikt om skiers naar de piste te transporten. De kabeltram is niet specifiek bedoeld als toeristische attractie, maar voor het winkelend publiek. De kosten hiervan liggen tussen f. 70 en f. 90 miljoen gulden en moeten grotendeels worden betaald door het Rijk. Het plan kan op zijn vroegst in 2003 zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel