nieuws

VROM-subsidie onzeker voor Schiedam/Maassluis

bouwbreed

Woningverbeteringsprogramma’s in Schiedam en Maassluis ke vertraging oplopen als een procedure bij de Raad van State in Den Haag verkeerd afloopt voor het openbaar lichaam samenwerkingsverband Maassluis-Schiedam-Vlaardingen.

Dat bevestigde de Vlaardingse ambtenaar R. van der Hoek tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. Het samenwerkingsverband is onder meer opgericht om via gezamenlijke inspanning subsidies los te krijgen voor woningverbeteringspoen. Jaarlijks geeft het ministerie van VROM een voorschot, dat het samenwerkingsverband naar eigen inzicht kan besteden.

Begin jaren negentig werd besloten dat in 1995 het omvangrijke po aan de Van Linden van den Heuvellsingel in Vlaardingen aangepakt zou worden. De woningen zouden dat jaar dubbel glas en andere geluidwerende voorzieningen krijgen. Omdat het om zo’n groot po ging, werd besloten ook een gedeelte van het door VROM beschikbare gestelde budget voor 1994 aan het po aan de Van Linden van den Heuvellsingel te besteden.

De subsidie werd dus niet in 1994, maar in 1995 uitgeven. In 1995 ging circa f. 430.000 VROM-subsidie in het Vlaardingse po zitten, dat in totaal f. 700.000 kostte. VROM stelde vervolgens dat het samenwerkingsverband zich niet aan de regels heeft gehouden. De f. 140.000 uit 1994 werd teruggevorderd. Op grond van de wet zouden namelijk de door VROM beschikbare gestelde voorschotten datzelfde jaar besteed moeten zijn. Reserveren voor een volgend jaar zou niet mogen.

Terugvordering

Namens het samenwerkingsverband betoogt R. van der Hoek nu dat er van te voren overleg is geweest met VROM. Voor het reserveringsgedrag zou van te voren toestemming zijn gegeven. Daarom is het samenwerkingsverband naar de Raad van State gestapt met het verzoek om het terugvorderingsbesluit van VROM te vernietigen. Over een week of zes valt de uitspraak van de rechters van de Raad van State te verwachten.

Als het besluit van VROM in stand blijft, zullen de bij het samenwerkingsverband aangesloten gemeenten het subsidiebedrag zelf moeten bijpassen. Dat kan weer tot gevolg hebben dat poen die nog op het programma staan uitgesteld worden.

Van der Hoek wilde alleen zeggen dat het poen zijn in Schiedam en Maassluis die gevaar lopen. Over de exacte locaties wenste hij geen mededeling te doen. VROM blijft overigens ontkennen dat door het samenwerkingsverband toezeggingen zijn gedaan.

Reageer op dit artikel