nieuws

Voor 70 miljoen aan infrastructuur in Noord-Holland

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de nieuwe wegen, fietspaden en busvoorzieningen die dit jaar worden aangelegd vastgesteld. Voor een aantal poen op dit schema zijn al kredieten beschikbaar. Voor de overige projecten volgen later dit jaar financieringsvoorstellen. Met de uitvoering van de poen is een bedrag van f. 70 miljoen gemoeid, daarvan betaalt de provincie f. 25 miljoen. In 1997 staat de aanpak op stapel van zeventien wegenpoen, de aanpak van 25 onveilige kruispunten, twee voorzieningen voor snellere doorstroming van busverkeer en zes werken voor het fietsverkeer. In het schema staan alle poen die dit jaar worden uitgevoerd. De bedragen die daarin staan vermeld zijn de totale pokosten die ke doorlopen over meerdere jaren. Dit poenschema wordt 4 april in de vergadering van de statencommissie voor wegen, verkeer en vervoer besproken.

Voor Zuid-Kennemerland:

-N200: f. 13.000.000 Bloemendaal

De verbetering van de verkeersveiligheid van de Zeeweg in Bloemendaal via een scala van maatregelen. Deze weg staat nummer 1 in het rapport over verkeersonveilige wegdelen in Noord-Holland.

-N200: f. 1.100.000 Bloemendaal

Verbreding fietspad langs Zeeweg (N200). Dit om het fietspad geschikt te maken voor veilig gebruik in twee richtingen.

Voor regio Amsterdam:

-N231: f. 3.600.000 Amstelveen

Reconstructie van het weggedeelte tussen de Bosrandbrug en de rotonde, nabij de ingang Schiphol Oost.

-N236: f. 1.000.000 Weesp

Aanleg kruispunt t.b.v. de aansluiting van een nieuwe gemeentelijke weg (ontsluiting industrieterrein Weesp) op de Gooilandse weg.

-N236: f. 750.000 Weesp.

Kruising Gooilandseweg (N236) -’s Gravelandseweg. Aanleggen van een linksafstrook en een middengeleider. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N232: f. 650.000 Badhoevedorp.

Plaatsen verkeersregelinstallatie op kruising Schipholweg (N232) -verbindingsweg A9.

Verkeersveiligheidsmaatregel.

Voor Meerlanden:

-N22: f. 6.600.000 Haarlemmermeer

Aanleg van 4 bruggen en verleggen gasleiding bij de Geniedijk

-N22: f. 2.200.000 (prov. bijdr.) Haarlemmermeer

Aanleg fietsviaduct in de Geniedijk.

-N201: f. 7.900.000 Uithoorn

Aanleg busbaan door Uithoorn, Amstel-Zijdelweg.

-N231: f. 600.000 Aalsmeer.

Plaatsen van verkeersregelinstallatie op de kruising N231-Lakenblekerstraat. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N231: f. 400.000 Noorder Legmeer en Thamer polder

Kruispunt N231-Randweg. Aanleg snelheidsremmers op de Randweg en beperkte uitbuiging fietspad. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N231: f. 500.000 Aalsmeer

Plaatsen van verkeersregelinstallatie op het kruispunt N231-Bachlaan. Verkeersveiligheidsmaatregel.

Voor Zaanstreek:

-N246: f. 3.300.000 Zaanstad.

Het verbeteren van het wegvak tussen Pontplein (pont Buitenhuis) en de kruising Zaandammerweg.

Voor Noord-Kennemerland:

-N244: f. 2.600.000 Graft-De Rijp

Aanleg van parallelweg langs de N244 van Zuidervaartweg via Blokkerweg naar de kruising met de N246. Maatregel ter verbetering van de verkeersveiligheid op de N246.

Niet bekend

Aanleg van snelheidsbeperkende maatregelen op de Heerenweg ter hoogte van Nachtegalenpad. Verkeersveiligheidsmaatregel in het kader van het mobiliteitsplan Recreatieverkeer Bergen, Egmond, Schoorl en Castricum (BESC).

-N512: f. 600.000 Alkmaar-Egmond

Aanleg fietspad langs een gedeelte van de Hoeverweg, tussen Egmond aan den Hoef en de Meerweg.

-N502: f. 3.000.000 Zijpe

Aanleg fietspad lang de Pettemerweg tussen Burgervlotbrug en de Westerduinweg. Verkeersveiligheidsmaatregel in het kader van het mobiliteitsplan Recreatieverkeer Bergen, Egmond, Schoorl en Castricum (BESC).

-N502: f. 900.000 Zijpe

Aanleg van een rotonde op de kruising Westerduinweg (N502) – Pettemerweg. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N502: f. 1.000.000 St. Maartenszee

Aanleg rotonde bij de kruising Westerduinweg-St. Maartensweg. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N249: f. 100.000 Anna Paulowna

Kruispunt met de Molenvaart bij Anna Paulowna. Tijdelijke maatregelen ter verkleining van het kruispunt worden omgezet in permanente maatregelen. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-De Woude: f. 285.000

Financiele bijdrage van 1/3 deel van de vervanging van de pont Westerwouderpolder-de Woude.

-N242: f. 500.000 Heerhugowaard

Het plaatsen van een verkeersregelinstallatie op de kruising N242-Kamerlingh Onnesweg.

Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N241: f. 750.000 Oude Niedorp

Kruising N241-Schapenweg. Aanleggen van een linksafstrook en een fysieke afscheiding (druppel) ter afscherming van linksafslaand voertuig. Verkeersveiligheidsmaatregel.

Voor Waterland:

-N247: f. 500.000 Broek in Waterland

Maatregelen om de verkeerssnelheid te verminderen in de kom van Broek in Waterland:

ù het plaatsen van middengeleiders in de as van de weg bij de komgrenzen

ù het verkleinen van het kruispuntvlak ter plaatse van Nieuwland

ù het visueel versmallen van de rijbaan door het aanbrengen van kantopsluitingen langs het binnen de kom gelegen wegvak.

-N247: f. 2.100.000 Waterland

Verleggen busbaan in omgekeerde richting tussen Schouw en Broek in Waterland.

-N509: f. 1.000.000 Noordbeemster

Aanleg rotonde N509-Oosthuizerweg. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N235: f. 1.000.000 Waterland

Reconstructie fietspad aan oostzijde weg Ilpendam-pont Watergang zodat het fietspad minder dicht langs de N235 komt te liggen. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N244: f. 1.600.000 Zuidoostbeemster

Aanleg van twee rotondes daar waar de westelijke en de oostelijke aansluiting van de A7 de N244 kruisen. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N243: f. 550.000 Avenhorn

Plaatsen van verkeersregelinstallatie op de kruising Middenweg (N243) en de Kathoekerweg.

Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N243: f. 1.800.000 Schermerhorn

Plaatsen van verkeersregelinstallatie en het maken van extra opstelstroken op kruispunt Jisperweg.

Voor Kop van Noord-Holland:

-N242: f. 3.000.000 Alkmaar

Verleggen van de fietsroute naar de Schermerringdijk. dit om de verkeersdruk op de N242 te verminderen.

-N240: f. 800.000 Slootdorp

Aanleg rotonde Slootdorp.

-N242: f. 3.000.000 Niedorp

Aanleg parallelweg Niedorper Verlaat om overlast van het drukke bestemmingsverkeer op de provinciale weg te voorkomen.

-N248: f. 800.000 Schagen.

Aanleg van een rotonde op de kruising N245 (Westerweg) en de N248 nabij de trapbrug. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N249: f. 1.400.000 ’t Zand

Aanleg rotonde Keinsmerweg-N249. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N239: f. 800.000 Nieuwe Niedorp

Aanleg van een rotonde op de kruising N239-Ooievaarsweg. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N240: f. 800.000 Wieringerwerf

Aanleg van een rotonde op het kruispunt N240 en de A7. Verkeersveiligheidsmaatregel.

Voor Gooi- en Vechtstreek:

-N236: f. 750.000 Weesp

Het verbeteren van de fietsoversteek bij de ’s Gravelandseweg en aanleggen van linksafvak op N236.

-N236: f. 800.000 ’s Graveland

Aanleggen rotonde op de kruising N236-Meentweg. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N417: f. 700.000 Hilversum

Aanleg rotonde op de kruising Utrechtseweg (N417) -Noodweg. Verkeersveiligheidsmaatregel.

Voor West-Friesland:

-N240: f. 800.000 Medemblik.

Aanleg van een rotonde op de kruising Markerwaardweg (N240)-Almereweg. Verkeersveiligheidsmaatregel.

-N302: f. 600.000 Wervershoof

Plaatsen van verkeersregelinstallatie op de kruising Westfrisiaweg (N302) en de Markerwaardweg (240). Verkeersveiligheidsmaatregel.

Reageer op dit artikel