nieuws

Volker Wessels Stevin product van marktomstandigheden

bouwbreed Premium

Groot is in de bouw een absolute must om de oplopende kosten te ke dragen. De uitgaven voor internationalisatie zijn enorm, maar ook de investeringen voor bijvoorbeeld boortechnologie zijn fenomenaal. Zelfs voor aannemers met een omzet van vele miljarden is dat moeilijk op te brengen. De overname van Wayss en Freytag door HBG was niet de afsluiting, maar een voortgang van een proces dat al veel langer speelt. Door de aangekondigde fusie van Koninklijke Volker Stevin (KVS) en de Kondor Wessels Groep (KWG) ontstaat een concern die dergelijke kosten beter kan dragen.

De fusie tussen de aannemer uit Rijssen en de aannemer uit Rotterdam zal op het eerste gezicht de wenkbrauwen doen fronsen. Wat moet de flamboyante Dik Wessels (KWG) naast de wat stug opererende Aad Baardewijk (KVS)? Een nadere kijk – de bedrijven lichten vandaag in een persconferentie het ontstaan van het nieuwe bedrijf Volker Wessels Stevin toe – leert dat de bedrijven qua geografie elkaar niet echt in de weg zitten. Beide zijn actief in woning- en utiliteitsbouw. Maar Volker Stevin is beter gepositioneerd in de Randstad, terwijl Kondor Wessels het Zuiden en Oosten van Nederland domineert.

Er ontstaat in ieder geval een hele machtige woningbouwer, die niet alleen actief is in Nederland maar ook in Duitsland. In dat laatste land zelfs met succes, wat toch opmerkelijk is in een markt die er erg slecht voor staat. Beide bedrijven hebben ook nog eens in Nederland en Duitsland goede grondposities, zodat de productie tot ver over de eeuwgrens is veiliggesteld. Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij (VSOM) heeft bijvoorbeeld een belang van 25 procent in Overeem vof, een bedrijf dat in de Amersfoortse wijk Nieuwland 4500 woningen en 70 ha bedrijfsterreinen gaat realiseren.

Op vlak van utiliteitsbouw is het verhaal identiek. Hier is bijvoorbeeld KWG betrokken bij de revitalisering van het stationsgebied van Den Bosch. In ieder geval ontstaat er een zeer krachtig u-bouwbedrijf dat actief is in Nederland en Duitsland. Volker Stevin is in het laatste genoemde land actief via de vorig jaar aangekochte onderneming Heinrich Gerlich en Co uit Wuppertal.

Door de fusie zijn de bedrijven ook van een aantal problemen af. Kondor Wessels sprokkelde het laatste jaar een paar gww-bedrijven bij elkaar, maar deze activiteit bleef erg klein. Kondor Wessels heeft in zijn strategie van gebiedsontwikkelaar ook dergelijke bedrijven nodig voor de aanleg van bijvoorbeeld wegen. Door de fusie heeft men daar geen omkijken naar. Koninklijke Wegenbouw Stevin, gww-dochter KVS, was al voor de fusie het grootste gww-bedrijf in Nederland. Daarnaast krijgt VSOM in Zoetermeer wat meer ontwikkelpower. Van alle grote ontwikkelende aannemers was dit bedrijf te anoniem.

Sijtwende

De inzet van de fusies en overnames in de bouwnijverheid is het spreiden van de kosten en risico’s, betere inkooppositie en de stap Europa in.

De poen worden steeds ingewikkelder. Een voorbeeld daarvan is het project Sijtwende in Voorburg. Hier zijn veel specialistische onderdelen van KVS actief om een toekomstige rijksweg te overkluizen en daarop huizen te realiseren. Het financiele risico is enorm en alleen te dragen door zeer een krachtige aannemer, maar ook een die qua kennis zeer veel in huis heeft. Expansie in buitenland is noodzakelijk – zo kan een economische terugval worden opgevangen – maar erg duur en risicovol. Beide fusiepartners hebben dat aan den lijve ondervonden.

De zorg gaat daarom uit naar de kleinere grotere en een aantal zeer grote middenbedrijven. Deze aannemers drijven nu nog op de woningbouwhausse, maar wat daarna? Studies van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid adviseren twee mogelijkheden: aansluiten bij een grotere partij, of zich specialiseren. De bouwmarkt is in Nederland te gefragmenteerd voor deze ondernemingen om in hun huidige omvang zo door te gaan. “De kleine aannemers zullen het redden in deze markt, maar in 15 tot 20 directiekamers van middelgrote aannemers wordt over de te volgen strategie heftig gediscussieerd”, is de mening van een bouwondernemer. “Uiteindelijk zal slechts een aantal grote aannemers overblijven en de rest zal dus sterk regionaal zijn, danwel een specialist.

Reageer op dit artikel