nieuws

Verbetering N9 gaat door

bouwbreed

De N9 tussen Den Helder en Alkmaar wordt verbeterd, ondanks het mislukken van een inzamelingsactie om dat mede te financieren. Dat is bepaald in het overleg tussen gemeenten, provincie en ondernemers. De afrekening vindt plaats aan het einde van het po. Dan wordt ook bekeken hoeveel geld eventueel ontbreekt en hoe dat wordt aangevuld. Het bestuurlijk overleg over de financiering was noodzakelijk omdat de inzamelingsactie van de ondernemers uit de regio mislukte. De actie had tot doel f. 1 miljoen bij elkaar te brengen, maar het bedrag bleef steken bij f. 300.000.

De verbeteringen aan de N9 zijn noodzakelijk. Bedrijven in de Kop van Noord-Holland zijn slecht bereikbaar. Er gebeuren veel ongelukken op de rijksweg. Om de weg te verbeteren, worden parallelwegen aangelegd voor het langzaam rijdend en bestemmingsverkeer.

Het po wordt naar verwachting begin 2000 afgerond. De totale kosten bedragen f. 30 miljoen. De regiopartners rekenen bij de afrekening op rente-opbrengsten en een mogelijk lagere aanneemsom dan de huidige.

Reageer op dit artikel