nieuws

Veel zonne-energie bij stimuleringspoen

bouwbreed

Zonne-energie heeft een belangrijk aandeel in de twaalf onderzoekspoen waarvoor de ministers Wijers van Economische Zaken en Ritzen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen f. 50 miljoen beschikbaar hebben gesteld.

Een van de uitgekozen studies is gericht op de ontwikkeling van technologie voor grootschalige productie van multikristallijn-silicium zonnecellen en module. Dit onderzoek staat onder leiding van het Energieonderzoek Centrum Nederland dat door een betere productietechnologie zonnecellen vijftig procent goedkoper denkt te ke maken.

Ook de ontwikkeling van een productieproces voor ‘hoogrendement tandem zonnecellen op basis van een epitaxiaal lift-off technologie’ door het Research Institute for Materials krijgt subsidie. Door twee lagen te gebruiken die ieder een ander deel van het zonlicht omzetten, neemt het rendement met de helft toe.

Ecofys krijgt steun van het Rijk voor de ontwikkeling van commerciele prefab dakelementen met zonnecollectoren en -panelen. Door zonnecellen en zonnecollectoren in prefab bouwelementen te assembleren, is toepassing in bestaande en nieuwe bouw veel eenvoudiger.

In de eerste ronde van het onderzoeksprogramma Economie, Ecologie en Technologie zijn 119 plannen aangemeld. Het steunen van alle onderzoeken zou f. 500 miljoen gekost hebben. Uiteindelijk bleven er dertig poen over in de finale, waarin uiteindelijk twaalf de eindstreep haalden. De ministers hadden aanvankelijk f. 20 miljoen voor het onderzoekprogramma uitgetrokken. Omdat veel ingediende poen van hoge kwaliteit bleken te zijn, hebben zij de totaal beschikbare subsidie verhoogd tot f. 50 miljoen.

Inmiddels is een tweede subsidieronde gestart. Daarvoor is f. 40 miljoen gulden beschikbaar.

Reageer op dit artikel