nieuws

Uitzendwerk neemt nog steeds toe

bouwbreed

Uitzendwerk neemt een steeds hogere vlucht. In 1996 waren uitzendkrachten samen goed voor 304 miljoen uren werk. Dat komt overeen met ongeveer 146.000 full-time banen. Vergeleken met 1995 ligt het aantal gewerkte uren twintig procent hoger. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend.

In de bouw geldt nog altijd een gedeeltelijk uitzendverbod. Voor zover dat wel is toegestaan (met kader- en kantoorpersoneel) wordt nog maar door 10% van de bouwbedrijven gebruik gemaakt van flexibel inzetbare werknemers, aldus blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken van mei 1996. Ook is het percentage bouwbedrijven dat externe flexibilisering nastreeft (11%) het laagst in vergelijking met andere sectoren.

Reageer op dit artikel