nieuws

Tweede Kamer sluit bebouwing vliegveld Valkenburg niet uit

bouwbreed Premium

Geen van de vier grote partijen sluit uit dat vliegveld Valkenburg in de toekomst wordt bebouwd. De meningen varieren van ‘verder onderzoeken’ (CDA) tot ‘graag positief bejegenen’ (VVD). Over bebouwing van de Grote Polder en de aanleg van een kustlocatie is veel meer onzekerheid.

Dat bleek tijdens een overleg in de Tweede Kamer met de minister en staatssecretaris van VROM. Centraal stond de Randstadnota. De meeste partijen vinden het een visieloos stuk zonder toekomstbeeld.

In de Randstaddiscussie spelen naast elkaar het al dan niet groen houden van het Groene Hart en het al dan niet verder uitbreiden van de stedelijke gebieden.

Het Groene Hart moet groen blijven, maar niet op slot. De VVD pleit voor contouren, de PvdA wil een landschapspark met een referentiekader. Wanneer er dan voorstellen zijn om uit te breiden moet eerst gekeken worden of dat past in dat kader.

De partijen zijn het erover eens dat bestaande economische ontwikkelingen moeten worden gebruikt. Daarbij blijkt vooral Schiphol en de Haarlemmermeer enorme potentie te hebben. Ook de uitbreiding van Den Haag Centraal Station tot een HST-station is aanleiding tot economische groei.

Geen van de vier grote partijen sluit bebouwing van vliegveld Valkenburg uit. Dat zou meteen een oplossing ke zijn voor de Leidse regio die onvoldoende ruimte heeft om de eigen woningbehoefte in de toekomst op te vangen.

Volgens de Randstadnota zouden Leidse woningzoekenden naar Haaglanden moeten uitwijken. Nader onderzoek naar deze locatie moet in de toekomst uitwijzen of dit inderdaad een serieuze optie is.

Grote Polder

Bebouwing van de Grote Polder wordt een stuk minder positief ontvangen. Zowel D66 en CDA zien weinig in ontwikkeling van deze locatie als woongebied. PvdA en VVD spreken zich niet uit over de locatie. Wel liet VVD-woordvoerster Nellie Verbugt in zijn algemeenheid weten dat woningzoekenden in de eigen regio moeten worden opgevangen. “Als enige locatie van behoorlijke omvang in de regio blijft dan het vliegveld Valkenburg over. Weliswaar zijn hierover in het verleden afspraken gemaakt, maar deze zijn uiteraard niet eeuwigdurend,” aldus de CDA’er Theo Meijer.

Machteld Versnel (D66) vindt: “Dat het Pact van Teylingen in de Bollenstreek alleen haalbaar is als de Leidse uitbreidingsbehoefte op Valkenburg wordt verwezenlijkt.”

Over de kustlocatie is alleen de VVD positief. Oppositiepartij CDA heeft haar bedenkingen tegen deze in hun ogen te dure locatie. CDA: “Aanleg van een kustlocatie bij Hoek van Holland lijkt vooralsnog niet nodig. De Vinexlocaties bieden genoeg ruimt de komende tijd. In vergelijking met andere ontwikkelingsrichtingen is het bovendien een erg dure optie.”

Reageer op dit artikel