nieuws

Tweede fase geluidsisolatie Schiphol kost f. 500 miljoen

bouwbreed

Komend najaar start de tweede fase van de isolatie van woningen rond Schiphol. Circa 14.000 woningen zullen worden geisoleerd voor een totaalbedrag van naar schatting f. 500 miljoen. Dat bedrag moet worden opgebracht door een heffing van enkele guldens op vliegtickets.

De werkzaamheden zijn onderverdeeld in zes bouwstromen, waarbij de zwaarst belaste woonkernen het eerst worden aangepakt. Het gaat daarbij om delen van Zwanenburg, Amstelveen/Amsterdam-Buitenveldert, Boesingheliede en Assendelft. De aanbesteding vindt in principe per bouwstroom plaats en start nadat een nog aan te trekken akoestisch adviseur metingen heeft verricht en over de te treffen maatregelen heeft geadviseerd. Na uitvoering van de werkzaamheden zal steekproefsgewijs onder TNO-supervisie controlemetingen worden uitgevoerd. De planning van het po werd gisteren bekendgemaakt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Voor de uitvoering van de isolatiemaatregelen is een pobureau in het leven geroepen waarin Schiphol als voorzitter optreedt en verder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Rijksluchtvaartdienst deelnemen. Dit bureau zal de bewoners binnenkort informeren over de precieze gang van zaken.

Medio 1996 was de eerste fase van het geluidsisolatiepo afgerond. Toen ging het om 4300 woningen die voor gemiddeld f. 70.000 werden geisoleerd. Belangrijkste verschil met de tweede fase, is dat nu ook 6800 woningen worden aangepakt die binnen de criteria voor zogenaamde nachtisolatie vallen. In deze woningen worden alleen de slaapkamers geisoleerd. In de eerste fase en bij de 5000 zwaarder belaste woningen uit de tweede fase gaat het om isolatie van woonkamers, slaapkamers en eetkeukens. In de tweede fase zijn bovendien 1950 woningen opgenomen die ‘bij-isolatie’ nodig hebben. Dat zijn woningen die al zijn geisoleerd, maar extra isolatie nodig hebben door de aanleg van de vijfde baan van Schiphol.

Het po moet in 2003, als de vijfde baan in gebruik wordt genomen, klaar zijn.

Reageer op dit artikel