nieuws

Tarieven kadaster voor derde keer fors verlaagd

bouwbreed

De tarieven van het Kadaster worden met ingang van 1 juli met gemiddeld 10% verlaagd. Dit is de derde tariefverlaging sinds de verzelfstandiging op 1 mei 1994.

In januari 1995 gingen de tarieven al met 15% naar beneden en een half jaar later nog eens met 30%. Het Kadaster heeft dit voorgesteld aan staatssecretaris Tommel van VROM.

Bijna 80% van de omzet van f. 450 miljoen komt binnen via de notarissen. De overige gebruikers zijn vooral gemeenten, makelaars, banken en projectontwikkelaars.

Een middelgrote poontwikkelaar is al gauw tussen de f. 20.000 en f. 50.000 per jaar kwijt aan kosten voor het Kadaster. Uiteraard afhankelijk van de ontplooide activiteiten.

Gemiddeld gaan de tarieven met 10% omlaag. Maar het tarief voor splitsing van appartementsrechten wordt gehalveerd. Dat daalt van f. 630 naar f. 300. Ook de inschrijving van alle stukken die geen wijziging van een rechthebbende inhouden en de registratie van milieubeperkingen wordt f. 20 goedkoper. Daar hoeft met ingang van juli f. 35 voor betaald te worden in plaats van f. 55.

De tarieven voor inschrijving van hypotheken gaan gemiddeld met 19% naar beneden. En informatie opvragen uit de openbare registers wordt 10% goedkoper en kost in de toekomst f. 19.

“Sinds de verzelfstandiging is het aantal arbeidsplaatsen met meer dan 500 mensen teruggebracht. Op dit moment werken er 2000 mensen verspreid over vijftien locaties. De reorganisatie en de steeds verder gaande automatisering leidt tot efficientere bedrijfsvoering”, vertelt Cora Oomen van het Kadaster.

De vermindering van het aantal personeelsleden in combinatie met de hausse op de vastgoedmarkt zorgt ervoor dat er weer een tariefverlaging doorgevoerd kan worden. Het Kadaster heeft geen winstoogmerk, dus worden de tarieven verlaagd. Gaat het slechter op de vastgoedmarkt dan hoeven de tarieven niet weer direct omhoog.

Reageer op dit artikel