nieuws

Studiedag over kalk als bouwmateriaal

bouwbreed Premium

Op 29 mei houdt de WTA Nederland-Vlaanderen een studiedag over het gebruik van kalk in de bouw. Hij vindt plaats in het Navas-gebouw te Veenendaal. Er worden lezingen gegeven over historisch stuc- en pleisterwerk, de combinatie van kalk en cement, de uitharding van kalkmortel en het branden van schelpkalk.

Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteitszorg, de uitvoering, onderzoek en het voorkomen van bouwgebreken.

Kalk is eeuwenlang het voornaamste bindmiddel in de bouw geweest. Voor die tijd werd er met leem gewerkt en tegenwoordig is cement het meest gebruikte materiaal.

Tijdens de studiedag wordt ingegaan op de voordelen en nadelen van kalk. Een aantal leveranciers presenteert bovendien hun producten en technieken. Zij constateren een toenemende belangstelling voor het materiaal, niet alleen bij de restauratie van historische gebouwen, maar ook in de nieuwbouw.

Het is van belang dat er geen fouten worden gemaakt bij de toepassing van kalk. Daarom is er behoefte aan overdracht van kennis en ervaring.

De studiedag voorziet in deze behoefte. De lezingen worden gegeven door deskundigen van onder andere de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC), de Katholieke Universiteit Leuven, Schelpkalk Harlingen en TNO Bouw.

Informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de WTA (Wetenschappelijk-Technische groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg) te Delft, tel. (015) 261 88 37.

Reageer op dit artikel