nieuws

Sticker moet een einde aan de onduidelijkheid maken Merkteken hang-sluitwerk ongewijzigd

bouwbreed

De Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG) heeft besloten het merkteken op hang- en sluitwerk niet te wijzigen nu er nieuwe normen van kracht zijn. De producten worden voorzien van hetzelfde merkteken als vroeger. Daaraan wordt waarschijnlijk een sticker toegevoegd om ‘oude’ van ‘nieuwe’ producten te ke onderscheiden.

Inbraakwerend hang- en sluitwerk dat is getest volgens de nieuwe normen, krijgt gewoon een, twee of drie sterren. Net als vroeger. SKG heeft besloten de -tijdelijke- toevoeging van een plusteken, zoals het aanvankelijk van plan was, niet toe te staan. Het (vrijwillige) plusje was bedoeld als overgangsmaatregel om ‘nieuwe’ producten van de ‘oude’ te ke onderscheiden, maar bleek in de markt al snel meer verwarring dan duidelijkheid te veroorzaken.

De meeste fabrikanten en importeurs van hang- en sluitwerk waren namelijk helemaal niet van plan het plusteken op hun producten aan te brengen. “Een veel te grote investering voor een maatregel die slechts tijdelijk is”, redeneerde men.

Bovendien staat het gros van de producten (sloten en cilinders) niet ter discussie. Het gaat vooral om raambeslag en in mindere mate ook schilden en scharnieren.

Politie

De ellende rond de normering van hang- en sluitwerk begon twee jaar geleden toen de politie door middel van praktijktests aantoonde dat de normen niet voldeden. Ook producten die van drie sterren waren voorzien bleken binnen enkele seconden open te breken.

Vooral raambeslag, en in mindere mate ook schilden en scharnieren, bleken niet te voldoen aan de eisen die de politie stelt voor het verlenen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

SKG heeft daarom de beoordelingsrichtlijn met kwaliteitseisen voor hang- en sluitwerk aangepast. De door de politie gehanteerde manuele inbrekersproef is eraan toegevoegd. Deze wordt nu ook gebruikt bij het testen van door de industrie nieuw ontwikkelde producten.

Het bij ingewijden inmiddels beruchte ‘plusje’ wordt volgens SKG-directeur ir. F.A. Zandstra waarschijnlijk vervangen door een sticker op het product of de verpakking.

Daarop kan de fabrikant vermelden dat het product is goedgekeurd voor toepassing binnen de voorwaarden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De fabrikanten en importeurs van hang- en sluitwerk zijn eigenlijk ook met de sticker niet gelukkig. “Dat schept alleen nog maar extra verwarring”, zegt J.R. Luinge van Lips Sloten. Hij wil zich beperken tot de SKG-sterren. “Maar dan moet SKG wel duidelijk maken waar die voor staan”, aldus Luinge.

Duidelijkheid

De VHS en de AIHS (de verenigingen waarin zich respectievelijk fabrikanten en importeurs hebben verenigd) vinden dat de duidelijkheid naar de consument vooral moet komen van de bijsluiter bij hun producten.

Deze bevat niet alleen het montagevoorschrift, maar ook een toelichting op het sterren-merkteken.

Gevelelementen zijn daartoe ingedeeld in drie categorieen: A (drie minuten inbraakvertraging), B (vijf minuten) en C (tien minuten). In de bijsluiter van hang- en sluitwerk staat hoe het product moet worden toegepast voor een gevelelement in de categorie A of B.

Toelichting

Voor de woningbouw blijkt categorie C niet in aanmerking te komen, omdat de gangbare gevelelementen zelf niet tien minuten tegen inbraak bestand zijn, ongeacht het hang- en sluitwerk dat is aangebracht. Voor een A-element zijn in totaal minstens twee sterren nodig: een tweesterrenslot of twee eensterrensloten. Voor een B-element zijn drie sterren noodzakelijk: een driesterrenslot, een tweesterrenslot met een eensterren bijzetslot of drie sloten met een ster. Een product met een ster is alleen nooit voldoende voor een inbraakvertraging van drie of vijf minuten.

Met deze toelichting kan er volgens VHS en AIHS geen enkel misverstand meer bestaan over de inbraakwerendheid van de producten.

SKG-sterren nu ook op glas

Voortaan wordt veiligheidsbeglazing voorzien van dezelfde SKG-sterren als hang- en sluitwerk. Staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken verrichtte de officiele handeling door te trachten een baksteen door een veiligheidsruit te gooien, hetgeen uiteraard niet lukte. Het sterrensysteem is ingevoerd door de Stichting Veiligheidsbeglazing, waarin de producenten zich hebben verenigd. Het systeem onderscheidt twee categorieen: letselvoorkomende beglazing die wordt aangeduid met een soort EHBO-kruis, en inbraakvertragende beglazing die afhankelijk van de sterkte een, twee of drie SKG-sterren krijgt.

Reageer op dit artikel