nieuws

Steenfabriek moet milieuvoorzieningen snel aanbrengen

bouwbreed

Het is de Steenfabriek Boudewijn uit Ossendrecht niet gelukt om via een spoedprocedure bij de Raad van State de verplichte milieu-investeringen aan een jaarlijks maximum te binden. Het verzoek aan rechter J. Boll van de Raad van State in Den Haag om dit bedrag te maximaliseren op ongeveer f. 300.000 is van de hand gewezen.

De Steenfabriek is al jaren in procedures verwikkeld vanwege z’n milieuvergunning. Momenteel ligt er een door het provinciebestuur verleende milieuvergunning. Op grond van die vergunning moet het bedrijf een aantal voorzieningen treffen om de milieubelasting te verminderen. Het gaat hier om geluid- en stofbeperkende maatregelen. De directie wilde deze maatregelen uitsmeren over een paar jaar. Dat zou de liquiditeitspositie van Boudewijn ten goede komen. Rechter Boll vindt echter dat de voorzieningen in de loop van dit jaar gereed moeten zijn. De provincie heeft zich steeds tegen verder uitstel verzet.

Reageer op dit artikel