nieuws

Stadsverwarming flexibel systeem voor de toekomst

bouwbreed

Stadsverwarming kampt met een oubollig image uit de jaren zeventig en tachtig. Maar inmiddels is het een flexibel systeem dat inspeelt op de mogelijkheden in de toekomst. Het kabinet heeft er f. 750 miljoen voor over om de CO2-uitstoot te verlagen en stadsverwarming is daarvoor een goede mogelijkheid.

De verhitting van water voor verwarmingsdoeleinden kan door restwarmte, maar het systeem kan in de toekomst ook worden gevoed door wind- en zonne-energie. De gezamenlijke energiebedrijven streven in 2003 naar 600.000 woningen die worden verwarmd met stadsverwarming. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal.

“Normaal hebben huizen gas en elektriciteit. Met restwarmte-infrastructuur hebben mensen stadsverwarming en elektriciteit. Het enige nadeel is dat ze niet op gas ke koken. Een voordeel is dat je geen dure HR-ketel meer in huis hoeft te hebben die ook nog eens flink wat plaats inneemt en onderhouden moet worden. En de energierekening blijft nagenoeg gelijk, waarbij tegenwoordig het verbruik gewoon individueel wordt gemeten”, vertelt drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen, clusterleider niet-industriele restwarmte infrastructuur van het CO2-reductieplan (NIRIS).

Huiverig

“Vooral poontwikkelaars en corporaties staan nogal huiverig tegenover stadsverwarming. En dat is onterecht. Er zijn inmiddels genoeg poen die bewijzen dat het systeem uitstekend hele wijken van energie voorziet. Voorbeelden daarvan zijn er in Den Haag, Amsterdam en Enschede. In Rotterdam is pas een grote buis naar de Kop van Zuid gelegd om het gebied met stadsverwarming verder uit te breiden. Dat doen ze natuurlijk niet omdat het zo slecht bevalt. Op de Vinex-locatie Vleuten/De Meern bij Utrecht komt ook stadsverwarming. Daar is het po al zelfstandig in gang gezet en het komt daarom niet meer in aanmerking voor de investeringsbijdrage die wij beschikbaar stellen. Soortgelijke poen die nog niet zijn gerealiseerd, wel.”

Energiebedrijven, poontwikkelaars en corporaties ke tot 1 april een aanvraag indienen bij het ministerie van VROM. De investeringsbijdrage is ervoor om de onrendabele top van restwarmte-poen te financieren. “De bijdrage is eenmalig en bedoeld om poen kostendekkend te laten draaien.”

Drie soorten poen komen in aanmerking voor de investeringsbijdrage, de glastuinbouw, de nieuwbouw van woningen en de verbouw ervan. Voor woningen geldt dat er minimaal duizend woningen bij een po betrokken moeten zijn. Voor nieuwbouw wordt als richtbedrag f. 650 per jaarlijks vermeden ton CO2 aangehouden. Daarvan wordt aangenomen dat het voldoende is om de onrendabele top af te dekken “Bij de aanvragers zitten uiteraard veel Vinex-locaties, maar voorwaarde is wel dat de bouw voor het jaar 2000 moet beginnen.”

Voor bestaande bouw is het richtbedrag f. 900. “Hier komt veel corporatiebezit in aanmerking voor subsidie. Want om aan duizend woningen te komen in de bestaande bouw, moet je al snel naar flats kijken. En een aantal flatgebouwen op verschillende locaties mogen gekoppeld worden in de aanvraag.”

Ideeen

In de glastuinbouw en industrie wordt overigens uitgegaan van een richtbedrag van f. 200 per jaarlijks vermeden ton CO2.

De belangstelling voor de investeringsbijdrageregeling is tot nu groot. Naar aanleiding van een oproep in de Staatscourant eind vorig jaar kwamen 130 ideeen binnen. “Daarvan waren er zeker zeventig die passen binnen het po NIRIS. Waarschijnlijk zal het aantal aanvragen het beschikbare bedrag ver overschrijden. We zullen in alle drie de categorieen poen honoreren. Daarbij is kosten-effectiviteit het eerste criterium. Maar ook innovatieve projecten zullen voorrang krijgen.”

Voor meer informatie ke belangstellenden contact opnemen met Alexandra van Huffelen, telefoon: (070) 339 14 71.

Miljoenen beschikbaar voor energie naar duizenden woningen

Optimale energie-infrastructuur

Energie wordt tot nu toe als bijna vanzelfsprekend geleverd. Nieuwe wetgeving en beleid stellen die vanzelfsprekendheid ter discussie. Optimale Energie-infrastructuur op Vinexlocaties, nieuwbouw en bestaande bouw staat dinsdag 11 maart centraal op een discussiebijeenkomst. De keuze voor een bepaalde energie-infrastructuur heeft enorme consequenties op allerlei terreinen. En niet in de laatste plaats zijn er vele honderden miljoenen mee gemoeid om Nederland op een goede manier van energie te voorzien. Staatssecretaris Tommel zal een betoog houden over dat bestuurlijke energie op Vinex-locaties loont.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels