nieuws

‘Seniorenhuisvesting dreigt een onzinbegrip te worden’

bouwbreed Premium

Seniorenhuisvesting dreigt een onzinbegrip te worden. Er is echter wel een specifieke markt die vrijwel geheel uit ouderen bestaat. Kenmerk van die markt is echter niet dat het gaat om ‘ouderen’ maar om ‘zorgbehoevenden’.

Dat betoogde R. Scheerens, directeur van Altus Ontwikkeling en Advies op een congres over ouderenhuisvesting.

“In toenemende mate trachten ontwikkelaars en aannemers hun appartementen te slijten met een verwijzing naar de ‘seniorenmarkt’. Geen drempels, prachtig uitzicht en de mogelijkheid straks zorg te organiseren, moet de senior ertoe verleiden zo’n appartement aan te schaffen. Mijn indruk is echter dat ouderen in principe thuis blijven wonen. Het beeld van de 55-plusser die, nadat de kinderen het huis hebben verlaten, op zoek gaan naar een appartement geeft een onjuist beeld van de markt”, aldus Scheerens.

Inbreilocaties

Tegelijk moet worden vastgesteld dat een een groot deel van de appartementenmarkt wel degelijk door ouderen in beslag wordt genomen. Hij constateert wel dat makelaars niet het geeigende distributiekanaal zijn bij verkoop van ouderenappartementen. Ouderen hebben meestal geen zin om persoonlijke onderwerpen als de behoefte aan zorg met een makelaar te bespreken. Een pakket van zorgvoorzieningen kan ook worden aangeboden zonder andere huisvesting. Wie wel wil verhuizen zoekt in eerste instantie in de directe omgeving. Locaties om ouderenhuisvesting te bouwen moeten dan vooral worden gezocht op inbreilocaties.

Traditioneel wordt bijna alleen maar gestapelde bouw ontwikkeld voor ouderenhuisvesting. Ouderen willen echter best een woning op de begane grond als er maar aandacht is besteed aan het aspect veiligheid.

Scheerens vindt het een interessante gedachte om na te gaan of in locaties beschikbaar zijn die het mogelijk maken om een Nederlandse variant te ontwikkelen van de Amerikaanse ‘suncity’. “Ik zou mij ke voorstellen dat er voorzieningen worden ontwikkeld die huisvesting bieden voor vele honderden ouderen. Maar de vorm dat ouderen met verschillende zorgbehoeften niet door elkaar moeten wonen. Mensen die nagenoeg zelfstandig ke wonen wensen niet geconfronteerd te worden met de problemen van de verpleeghuispatient.”

Reageer op dit artikel